Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord selvaag

Rekord i prisforlangende for ny leilighet på Ensjø – Selvaag bolig krever kr 9.895.000.- for ny toppleilighet.

Selvaag bolig har nå lagt ut oppgang A i Tiedemannsfabrikken for salg og det forlanges nesten 10 millioner kroner for den dyreste leiligheten. Ingen nye leiligheter på Ensjø har kostet så mye i de snart 7 årene jeg har skrevet blogg om området. Det finnes noen få boliger i brukt markedet som har vært over den summen, men det har vært eneboliger med stor tomt.

De to aktuelle leilighetene er selvsagt spesielle og unike toppleiligheter i oppgang A. Men de er fire roms leiligheter på rett over 90 kvadratmeter men med over 100 kvadratmeter privat takterrasse.

Salget av leiligheter har gått veldig bra og man solgt 71 prosent av boligene i oppgang b og c første salgssdag. Nå har man lagt ut 18 nye leiligheter i oppgang A. det er tilsammen 32 ledige leiligheter i dette prosjektet nå.

Les mer på siden til Selvaag Bolig og Tiedemannsfabrikken

Les tidligere sak om Tiedemannsfabrikken

Enda en bilrelatert virksomhet flytter fra Ensjø – Denne gangen er det Mitt dekkhotell

Mittdekkhotell sin avdeling på Ensjø i Bertrand Narvesens vei 57 som ligger i den gamle produksjonshallen til Tiedemannstobakksfabrikk, flytter fra Ensjø til nye lokaler på Økern.

De skriver på hjemmesiden at de etter 4 år på Ensjø flytter til Økern i mars 2016, kun 5 minutters kjøretur fra dagens avdeling i Bertrand Narvesens vei. Siste dag på Ensjø vil være fredag 11.mars 2016. Åpningsdag på ØKERN: mandag 14.mars 2016

Årsaken til at de flytter er selvsagt at Ferd og Selvaag bolig sine boligplaner og at de da må rive den gamle produksjonshallen til Tiedemannstobakksfabrikk for å kunne bygge boligprosjektet Tiedemannsfabrikken.

Les tidligere sak om Tiedemannsfabrikken

Les på hjemmesiden til Tiedemannsfabrikken.

Bilder/skisser av Selvaags nye boliger i boligprosjektet Tiedemannsfabrikken i Tiedemannsbyen på Ensjø

I slutten på januar skrev jeg om Selvaags planer og varsling av salgsstart av boliger i Tidemannsbyen. Nå har jeg fått noen tydeligere bilder fra dette første feltet til Selvaag. Feltet og prosjektet blir hetende Tidemannsfabrikken og får salgsstart i april/mai.

Utbyggingen vil bestå av boliger i 3 til 6 etasjer i 5 bygg med til sammen 158 leiligheter, som alle vil få adresse til Sigurd Hoels vei. Boligene ligger rett ved siden av Tiedemannsparken. Eiendommen er i dag bebygd med det tidligere produksjonslokalet på den gamle Tiedemanns Tobakksfabrikk. Denne bygningen vil bli revet i 2016.

Selvaag skriver at man planlegger praktiske og arealsmarte leiligheter fra 38 til 100 kvadratmeter. Noen 4-roms hjørneleiligheter vil få stuevinduer mot to parkdrag. Det vil bli lagt ut noen familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les på Tiedemannsfabrikken sin nettside

Selvaag bolig varsler salgsstart av 158 boliger i Tiedemannsbyen på Ensjø

På nettsiden sin har Selvaag bolig lagt ut informasjon om at de nå forbereder salgsstart av 158 boliger i sitt boligprosjekt i felt F på Ensjø, Dette prosjektet er et samarbeid med grunneier Ferd. Dette varslet gjøres nok fordi Selvaag i desember har søkt om rammetillatelse for å starte utbyggingen av felt F i Tiedemannsbyen og man vil derfor starte å registrere interesse for boliger i prosjektet.

Les mer…

Ferd og Selvaag bolig ønsker endringer i felt E og F i Tiedemannsbyen på Ensjø

Ensjø aktuell informasjon skrev i april om at Ferd og Selvaag bolig hadde inngått et samarbeid om utbygging av boliger på feltene E og F i tiedemannsbyen. Nå har arbeidet kommet lengre om man ønsker å endre på feltene og endre på bygningenes plassering og høyder. Derfor jobbes det med dispensasjonssøknader til disse feltene.

Les mer om denne saken

Ferd inngår partnerskap med Selvaag bolig om utvikling av to nye felt på Ensjø

Ferd skriver på sine hjemmesider at de en stund har søkt etter en partner for utvikling og realisering av de neste delfeltene i Tiedemannsbyen på Ensjø. Felt som vil gi ca 330 nye boliger. De opplyser at man nå har valgt å inngå et 50/50 samarbeid med Selvaag Bolig ASA.

Les mer…

Utendørskunst på Ensjø - Piken med valpen

(Piken med valpen)

I alle byrom og i alle offentlige utendørsrom finner man som regel kunst i en eller annen form. Jeg har hatt noen runder på Ensjø på jakt etter utendørskunst. Det har blitt en lang jakt, for det finnes nesten ikke utendørskunst i Ensjø området. Dette kommer selvsagt av at dette området har vært et industriområde med enkelte innslag av bolig bebyggelse. Dette er i ferd med å forandre seg for Ensjø er sakte men sikkert i ferd med å transformeres fra å være industri og bilby til å bli boligby. I de nærmeste årene skal det bygges mange tusen boliger i dette området på Ensjø.

Men nå tilbake til utendørskunsten og det er faktisk bare 3 skulpturer vi snakker om. Den ene er av en liten jente og valpen hennes. Du finner den utenfor Ensjøsvingen 2 og ble gitt av utbygger Selvaag til borettslaget i 1995, når bygget ble ferdigstilt. Skulpturen er laget av Nina Sundbye.

Den andre er en byste av F.H Frølich og befinner seg inne på Fyrstikktorget og den siste er en stor skulptur av en skøyteløper som står foran Valle Hovin skøytestadion.

Vi får håpe at det i årene som kommer kan bli mer utendørskunst på Ensjø, ettersom boligbyggingen tiltar i styrke og det skal bli flere plasser, torg og parker.

Piken med valpen

Skøyteløper på Valle Hovin

FH Frølich på Fyrstikktorget

FH Frølich på Fyrstikktorget