Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord skole

Planene for ny barneskole med plass til 840 elever på Ensjø er startet opp

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at arbeidet med å bygge nye barneskole på Ensjø er startet opp. I Slutten av januar har det blitt sendt inn dokumentasjon og bestilt oppstartsmøte i forbindelse med regulering og bygging av barneskole i Grenseveien 91.

Les mer…

Teglverket skole blir synlig på Hasle i utkanten av Ensjø området!

For deg som ikke farter så mye rundt på Ensjø området eller i utkanten av dette store området, så kan Ensjø aktuell informasjon oppdater deg litt om situasjonen med nye Teglverket skole på Hasle som ligger mellom Hasle T-banestasjon og Hasle torg i utkanten av Ensjø området.

Les mer…

Foreldrene kan slippe jubelen løs. Skoletomt på Ensjø er endelig kjøpt og 840 barn får ny skole

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Oslo kommune har kjøpt en tomt til ny fremtidig barneskole på Ensjø. Nå følger media opp saken. Dittoslo.no har lagt ut følgende sak. (se link nederst i saken)

Les mer…

Fyrstikkalleen 17 kan bli ny barneskole på Ensjø?

I kommunalt saksinnsyn kunne man for en tid tilbake lese en sak som var sendt inn til plan og bygningsetaten om å endre Fyrstikkalleen 17 fra industri og næring til Skole og eller bolig.

Denne saken har nå (uvisst av hvilke grunn) blitt fjernet fra saksinnsyn og saksnummer det henvises til i brev og e-post meldinger har fått et annet innhold. I saken som lå der tidligere ble det henvist til Utdanningsetaten.

Les mer…

Stortingsrepresentant Karin Yrvin (AP) stiller spørsmål om skolesituasjonen på Ensjø til kommunal- og regionalministeren

Stortingsrepresentant Karin Yrvin fra Arbeiderpartiet stiller spørsmål om skolesituasjonen på Ensjø til Kommunal og regional minister Kristin Halvorsen

Les mer…

Entreprenør til nye Hasle skole på teglverkstomta ved Ensjø er valgt!

Oslo bystyre vedtok den 29.august 2012 reguleringsplan for Teglverkstomta. Det er vedtatt skole, flerbrukshall, barnehage, boliger og grøntområder på området. I oktober 2012 ble anbudet utlyst og i midten av februar 2013 ble Danske MT Højgaard gitt oppdraget med å bygge skole og flerbrukshall på Teglverkstomta på Hasle i Oslo. Prosjektet koster rundt 300 millioner kroner, og skal stå klart til skolestart i 2015.

Les mer…

Status for ny barneskole på Ensjø - Det kan bli en OPS løsning!

I planprogrammet for Ensjø og i skolebruksplanen sies det klart at det på Ensjø skal bygges en ny (1-7) barneskole innen 2020. Denne skal komme i tillegg til den allerede regulerte (1-10) skolen på Teglverkstomta som ligger i utkanten av Ensjøområdet rett ved Hasle.

Det er fokus på skolesaken i media og blant politikere og senest i desember ble det i bystyret stilt spørsmål fra Arbeiderpartiet til byråden med ansvar for denne saken.

Les mer…

Ny skole vedtatt på Ensjøområdet!

Oslo bystyre vedtok den 29.august reguleringsplan for Teglverkstomta. Planen ble lagt ut tidligere i år og hadde frist for tilbakemelding 20. februar. Nå er det vedtatt skole, flerbrukshall, barnehage, boliger og grøntområder på området.

Les mer…

Grunnsteinen til den nye skolen på Ensjø/Helsfyr er lagt ned!

Ny skole på Ensjø!

Undervisningsbygg skriver på sine sider at Ordføreren fikk æren av å legge ned grunnsteinen på den nye skolen som bygges i Fyrstikkalleen. Skolen skal bli en såkalt 8-13 skole og huse både barnehage, bydelskontor, flerbrukshall, kafé og bibliotek. Ordføreren la vekt på at når byggene står ferdig høsten 2010, blir det et kraftsentrum for bydelen.

De gamle fabrikkbygningene fra 1920-årene er bevaringsverdige og samvittighetsfullt restaurert i samråd med Byantikvaren og her skal barnehagen ligge. Den nye delen vil blant annet romme flerbrukshall, undervisningsrom, og auditorium.

Les mer på Oslo Kommune sine sider

Les mer om skolen på Oslo Kommune sine sider

Ny skole på Ensjø! — Slik så det ut i juli 09

Ny skole på Ensjø! — Gamle bygninger beholdes. På hovedbilde kan man se de gamle delene.

Ny skole på Ensjø! — Slik så det ut i juli 09

Ny skole på Ensjø! — Her kan man se de gamle bygningene som ble revet. (aug 08)