Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord stålverksparken

Offisiell åpning av Hovinbekken igjennom Stålverksparken på Ensjø, torsdag 26. mai kl. 11.00

Da er tiden kommet for å gjennomføre den offisielle åpningen av Stålverksparken på Ensjø. Det har gått 4,5 år siden den siste åpne delen av Hovinbekken ble lagt i rør på Ensjø. Bolig prosjektet Gladengen park har også i mellom tiden blitt bygget.

På torsdag 26. mai kl. 11.00 vil det være litt pomp og prakt da anlegget formelt blir innviet. I invitasjonen skriver kommunen: En viktig del av den omfattende transformasjonen er opparbeidelse av gode og funksjonelle offentlige byrom som binder seg sammen. Vestre bekkedrag danner forbindelsen mellom den etablerte Tiedemannsparken og Teglverksdammen. Hovedelementet i Vestre bekkedrag er gjenåpnet Hovinbekk og en sammenhengende turvei med belysning og møbleringssone.

I tillegg er siste del av Tiedemannsparken mot Marienfryd opparbeidet parkmessig. Stålverksparken er endepunkt for Vestre bekkedrag og markerer overgangen for Hovinbekken fra naturbekk til bybekk. Stålverksparken er opparbeidet med vannspeil, kantsone med tredekke, belysning og tursti. Det er opparbeidet en midlertidig bekk mellom Tiedemannsparken og Stålverksparken langs Bertrand Narvesensvei siden siste del av Vestre bekkedrag først bli realisert langt frem i tid.

Eller oversatt til Norsk, nå er enda et av Ensjøbyens blågrønne elementer ferdig og kan tas i bruk av innbyggerne på Ensjø.

Det mangler nå bare 3 hovedelementer før Hovinbekken igjen kan renne oppe i dagen igjennom Ensjø. Punkt 1 er at JM må bli ferdig med bolig prosjektet Hovinbekken 2, slik at koblingen av bekken til teglverksdammen kan gjøres. Punkt 2 Hovinbekken langs Gladengveien må bli ferdig og punkt 3 vannspeilet på Ensjø torg påbegynnes. De to siste er fortsatt litt frem i tid.

Frem til da kan vi glede oss over at dette er programmet på Torsdag kl. 11.00

Kl. 11.00 Divisjonsdirektør Siv Rønneberg i Bymiljøetaten ønsker velkommen

Kl. 11.05 Tale ved Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør i Bymiljøetaten

Kl. 11.15 Tale ved Eskil Bråten, etatsdirektør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kl. 11.25 Orientering om kunstgaven ved Bjørn Thorkildsen

Kl. 11.30 Offisiell åpning ved etatsdirektør Robsahm Kjørven

Kl. 11.35 Enkel servering

Kl. 12.00 Avslutning

Les tidligere sak om Hovinbekken og Stålverksparken

Boligprosjektet Stålverksparken på Ensjø har hatt innflytting i Mars og April!

Nå i midten av april har de fleste nye beboerne flyttet inn i de 44 leilighetene i boligprosjektet Stålverksparken.

Det er Obos som står bak boligprosjektet Stålverksparken på Ensjø. Boligprosjektet hadde salgsmøte 5.juni 2012 og i løpet av møtet var 22 av 44 boliger solgt. Det betyr at 50 % ble solgt første salgsdag. I september 2012 fikk man rammetillatelsen og arbeidene ble igangsatt på tomta. Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal 2013. Arealet på leilighetene spenner i mellom 44 m2 og 102m2.

Les mer…
 • Stålverksparken desember 2012 — Bygging har startet og heisekran er på plass
 • Stålverksparken desember 2012 — Byggearbeider har startet.
 • Stålverksparken januar 2013 — første etasje kommer opp.
 • Stålverksparken november 2012 — Grunnarbeider har startet på tomta.
 • Stålverksparken august 2011 — Starten på Vestre Parkdrag og bak til venstre skal Stålverksparken bolig prosjekt bygges.
 • Stålverksparken januar 2013 — Det jobbes med kjelleren.
 • Stålverksparken februar 2013 — Arbeidet med tredje etasje starter
 • Stålverksparken januar 2013 — Kjeller
 • Stålverksparken desember 2012 — Byggearbeider har startet og kran er på plass
 • Stålverksparken mars 2013 — Arbeidet går fremover og i starten på mars er man i gang med fjerde etasje.
 • Stålverksparken november 2012 — Grunnarbeider har startet på tomta.
 • Stålverksparken februar 2013 — Andre etasje bygges. Det går fort og effektivt.
 • Stålverksparken mars 2013 — Arbeidet går fremover og i starten på mars er man i gang med fjerde etasje.
 • Stålverksparken mai 2012 — Parkeringsplass
 • Stålverksparken mars 2013 — Arbeidet går fremover og i starten på mars er man i gang med fjerde etasje.
 • Stålverksparken mars 2013 — Arbeidet går fremover og i starten på mars er man i gang med fjerde etasje.
 • Stålverksparken januar 2013 — første etasje kommer opp.
 • Stålverksparken februar 2013 — Arbeidet med tredje etasje starter
 • Stålverksparken september 2012 — Asfalt fjernes
 • Stålverksparken september 2012 — Klargjøring av tomta starter.
 • Stålverksparken juni 2012 — Salgskilt er kommet opp ved tomta
 • Stålverksparken september 2012 — Gjerder settes opp

OBOS er blitt en stor aktør på Ensjø!

Fra nesten ikke å ha noe eiendom på Ensjø så har OBOS skaffet seg avtaler med grunneiere og i gjennom oppkjøp av eiendom, som gjør de til en av de store utbyggerne.

Les mer…

50% av boligene i Stålverksparken på Ensjø ble solgt på første salgsdag!

Det er Obos som står bak boligprosjektet Stålverksparken på Ensjø. Boligprosjektet hadde salgsmøte 5.juni og i løpet av møtet var 22 av 44 boliger solgt. Det betyr at 50 % allerede er solgt.

Les mer…

Stålverksparken heter Obos sitt neste boligprosjekt på Ensjø!

Stålverksparken borettslag blir OBOS sitt tredje boligprosjekt på Ensjø. Tidligere har de bygd Rolf Hofmos borettslag og de er i gang med bygging på Gladengtunet – Ellipsen borettslag (begge er utsolgte) samt at de har startet jobbing med utvikling av felt E10 som ligger i krysset Gladengveien og Bertrand Narvesensvei.

Les mer…