Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord tbanen

Ensjø T-banestasjon holder helt stengt søndag 28.oktober!

Hvis du leser denne bloggen fast, så har du kanskje fått med deg at det er byggearbeider på Ensjø T-banestasjon. Nå har man kommet til et nytt punkt der hele stasjonen må stenges for å få utført noe arbeide.

Les mer…

Ensjø T-banestasjon stenges onsdag 27.juni kl. 0700 OBS! kun en inngang/utgang

Ensjø T-banestasjon blir i morgen et anleggsområde og det blir kun en plattform som vil være i funksjon og til denne plattformen er det bare mulig å benytte en inngang/utgang. Denne inngangen er den fra krysset Ensjøveien/Gladengveien ved den nye narvesenkiosken.

Les mer…

Prisen på Ensjø T-banestasjon blir formidable 241 millioner kroner!

Oslo bystyre vedtok den 23.mai en budsjettjusteringssak om oppgradering av Ensjø T-banestasjon. I saken ble det fastsatt en total budsjettramme på 241 millioner kroner for oppgradering av T-banestasjonen.

Kostnadene på 241 millioner skal fordeles på to budsjett år. Det blir 140 millioner i 2012 og 101 millioner i 2013.

Les mer…

Ensjø T-banestasjon stenges fra 27.juni og inntil videre!

Det er ikke hele stasjonen som stenges for trafikk, det er i første omgang perrongen som går ut av sentrum. T-banen vil kjøre, men den stopper ikke på Ensjø. Hvis du skal til Ensjø, så må du ta banen til Helsfyr og skifte bane og ta den tilbake til Ensjø. På søndagene 8/7, 15/7, 5/8 og 12/8 er det helt stengt og det vil gå buss for bane mellom Tøyen og Brynseng!

Les mer…

Narvesen på Ensjø åpnet i nye lokaler fredag 25.mai!

Narvesen kiosken på Ensjø har flyttet og de åpnet i dag (fredag 25.mai) i mye midlertidige lokaler i krysset Ensjøveien og Gladengveien. Den gamle kiosken vil om ikke lenge bli revet i forbindelse med oppgraderingen av Ensjø T-banestasjon. Kiosken er litt mindre en den gamle, men du får utført de samme tjenestene der.

Les mer…

Rotteplager på Ensjø T-banestasjon!

Ensjø T-banestasjon er en oase av fuglekvitter og t-banevogner til alle årets tider. Det er faktisk litt koselig å gå av t-banen en solfylt vinter ettermiddag og høre alle fuglene som kvitterer og lager godlyd.

Les mer…

Ombygningen av Ensjø T-banestasjon utsettes!

Arbeidet med oppgradering av T-banestasjonen var planlagt å starte på sensommeren (august) 2011 og skulle etter de første planene være ferdig etter ca ett års byggetid. En viktig forutsetning for byggingen er at trafikkavviklingen gjennom stasjonen i hovedsak vil gå som normalt og at både reisende og beboere på Ensjø skal berøres i minst mulig grad.

Nå har det imidlertid dukket opp noen mørkeskyer som kan utsette prosjektet. I arbeidet med prosjektering og utarbeidelse av grunnlaget for en anbudskonkurranse har man funnet ut at kostnadene for denne utbyggingen blir en god del høyere enn først forutsatt. Det er ingen som vil spekulere på hvor lang utsettelsen blir, men arbeidene starter ikke i 2011 som først planlagt.

Les mer…

Ensjø før og nå – T-bane innslag i 1959

Ensjø mars 1959

Når T-banen ble bygd var det nødvendig å ha flere tunell innslag der man kunne ta ut stein og kjøre inn materiell og utstyr. På Ensjø hadde man ett slikt innslag og det lå rett ved siden av Ensjøveien 22.

På svart/hvit bildet kan man se tunell innslaget. Bygningen til venstre er Ensjøveien 22. Over kan man se hovedbygningen på Ensjøtunet og på høyre side ser man Ensjøveien 24 og 28. (Bildet tilhører: Eierinstitusjon Oslo byarkiv, Arkiv/samling Tunnelbanekontoret, Fotograf Erik Næss)

På Fargebildet ser man akkurat de samme bygningene. Tunell innslaget var rett frem på bildet i skråningen.

Finn bilder på

Ensjø mars 2010