Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord tbanestasjon

Oppfølging av trafikksikkerhet i Gladengveien på Ensjø

Bymiljøetaten i Oslo kommune leverer det de har lovet politikerne og befolkningen på Ensjø, men noen av tiltakene kommer ikke før i 2017.

I april skrev Ensjø aktuell informasjon en sak om at lokalpolitikerne i Bydelsutvalget i Bydel gamle Oslo hadde tatt opp trafikksikkerheten på Ensjø i en sak. Et av punktene som bydelsutvalget vedtok da var å be om en orientering fra Bymiljøetaten om planlagte trafikksikkerhetstiltak for Ensjø på kort og lang sikt.

I Juni skrev jeg en ny sak om at Bymiljøetaten hadde svart på henvendelsen fra lokalpolitikerne i bydelen og lovet raske tiltak.

Nå i august i god tid før skolestart er tiltakene kommet på plass. Bertrand Narvesens vei har fått skilt med fartsgrense på 30 km og det er etablert en permanent fartshump i veien rett før Gladengveien. Fartsgrensen i deler av Gladengveien er midlertidig skiltet ned til 30 km/t. Eksisterende fartshump på nordsiden av Bertrand Narvesens vei har blitt midlertidig ombygd og dimensjonert for 30 km/t og det har i tillegg blitt etablert en midlertidig hump på sørsiden av krysset.

Det har også blitt lagt til rette for etablering av signalanlegg i krysset Ensjøveien/Gladengveien og i krysset Bertrand Narvesens vei/Gladengveien. Gravearbeidene og klargjøringen er gjennomført, men eventuelt oppsetting av signalanleggene vil bymiljøetaten ta stilling til etter at anleggsarbeidene i Gladengveien er ferdig i 2017.

Dermed har bymiljøetaten kvittert ut de tiltakene som ble lovet. Vi får håpe at disse tiltakene bidrar til å redusere farten og faren for de myke trafikantene på Ensjø.

Les tidligere sak om dette

Det blir dagligvarebutikk og Kafebar i første etasje og kontor i andre etasje på Skanska sin del av Ensjø torg

På hjemmesiden til Union gruppen er det lagt ut informasjon om at det i andre etasje på Skanska sitt prosjekt Ensjø torg er ledig 720 kvadratmeter kontorarealer for utleie.

I prospektet står det sitat «Midt på Ensjø Torg blir det bygget et nytt handel og kontorbygg. Her blir det mulig å leie kontorer for bedrifter fra høsten 2018. Bygget ligger midt i tyngdepunktet på Ensjø da t-banen går opp rett ved siden av bygget. Det etableres også et flott vannspeil og det anlegges et torg som skal skape midtpunket på Ensjø. Det er mulig å leie fra 300 – 750 kvm i byggets 2. etasje. I 1. etasje blir det en større dagligvarebutikk og en hyggelig kaffebar som vender ut mot torget.» sitat slutt.

Skanska viser på sine egne nettsider bildet av et torg med mye liv og aktivitet der hele første og andre etasje er utadrettet publikums næring i form av kafe og restaurant lignende virksomhet. Dette eller disse tegningene er ganske misvisende når man nå går ut og ønsker å leie ut til kontorer i andreetasje. Eller har man solgt inn et konsept som ikke er realistisk til planmyndighetene og politikerne som vedtok utbyggingen.

Kontorlokalene er åpenbart ikke av like så stor interesse for oss som bor her, med mindre det kommer noe servicerelatert som legekontor, tannlege eller tilsvarende. Tingene som kommer i første etasje blir dermed viktigere, det er de som skal være med å skape liv i området. Så når man skriver dagligvarebutikk og kafebar så er jo det interessant. Ensjø har ikke noen kafebar i øyeblikket, men det kan endre seg i september. Ensjø Aktuell informasjon kommer med en egen sak om dette snart. Så en kafebar kan dekke et behov som ikke finnes.

Nå finnes det allerede 2 dagligvarebutikker rett i nærheten (Kiwi og Rema 1000) så en ny matbutikk må gi et supplerende tilbud enn det disse to allerede gir hvis det skal ha noen hensikt. Ensjø aktuell informasjon har kommunisert med noen som mer enn antyder at det er NorgesGruppen som skal være leietaker av dagligvarebutikken og at det kan bli en butikk av konseptet Spar eller Eurospar. Jeg kan ikke bekrefte denne informasjonen, jeg gjengir bare det jeg har hørt og sett skriftlig av en tredjepart.

På hjemmesiden skriver Norgesgruppen dette om spar sitat: «SPAR er attraktive supermarkeder med lokal tilpasning og et godt utvalg av ferskvarer i kombinasjon med personlig og folkelig service. Videre har SPAR et høyt kampanje- og aktivitetsnivå med tilbud til fordelaktige priser. EUROSPAR er konseptet for de
største SPAR-butikkene og har tilleggsverdier innenfor ferskvare, ferdigmat og vareutvalg.» Sitat slutt

Det er totalt 2226 kvadratmeter med næringslokaler hvor av 1326 kvadratmeter blir ut mot torget og det er her dagligvarebutikken og Kafebaren skal inn. Jeg kan synse litt og anta (basert på tegninger og tilgjengelig informasjon) at Kafebaren får en størrelse på 50 til 70 kvadratmeter og blir lokalisert i hjørnet på bygget delvis ut mot torget og delvis ut mot Ensjøveien. Resten av lokalene 1000 til 1200 kvadratmeter kan da bli benyttet til dagligvarebutikk.

Lokalene skal være klare til bruk i slutten på 2018, så det blir litt vente tid før man kan handle der!

Les annonsen på Union gruppen sine sider.

Salget av leiligheter i Skanska sitt boligprosjekt Ensjø Torg starter i August

Da er det klart etter en lengre runde med reguleringsarbeid og at kommunen tilslutt solgte sine eiendommer til Skanska, så legger man nå opptil at det blir salgsstart på boliger i Skanska sitt boligprosjekt “Ensjø Torg” i August. Totalt skal det bygges om lag 520 boliger rundt Ensjø T-banestasjon. Men i dette første feltet (S1) så legger man i første omgang ut rett over 100 leiligheter.

Allerede nå er det mulig å gå inn på hjemmesiden til prosjektet og kikke på boligene i det første salgstrinnet. Det legges først ut 103 leiligheter som ligger ut mot Ensjø Torg og ut mot Ensjøveien. Leilighetene varierer i størrelse fra 35 til 130 kvadratmeter. Priser er ikke oppgitt enda, men de vil nok variere fra 2,7-3,0 til over 7 millioner kroner.

Skanska kommer til å åpne et eget visningssenter i Ensjøveien 20 som ligger rett overfor tomta. Her har man allerede dekorert litt på ytterveggene og visningslokalene finner du i 4 og 5 etasje.

Skanska skriver på sine hjemmesider at salget starter i August, så da er det bare å følge med!

Les på prosjektets hjemmeside!

Les siste sak om dette området på Ensjø aktuell informasjon

Hva koster eiendom på Ensjø og hvorfor er 92 millioner billig for Ensjøveien 19

Det er den siste uka lagt fram for offentligheten hvilken pris Skanska skal betale for Oslo kommunes eiendommer i Tyngdepunktet ved Ensjø T-banestasjon (Ensjøveien 19) prisen er satt til 92 millioner kroner.

Som jeg har skrevet om tidligere så er beslutningen om å tilby Skanska denne eiendommen fattet av Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune allerede i 2012, men salget skal gjennomføres og godkjennes av bystyret når reguleringen av eiendommen er ferdig. I saksdokumentene til denne saken står det Skanska skal betale 92 millioner kroner for denne eiendommen. Den er tillatt utbygd med et høyhus på 14 etasjer og med en TU på utrolige 500 prosent noe som gir 20.100 kvadratmeter areale.

Hvorfor er 92 millioner kroner billigsalg av eiendom på Ensjø spesielt når denne eiendommen ferdig regulert med mulighet for å bygge 20.100 m2 med bolig og næring. Utbygningen av denne eiendommen hadde ikke vært mulig hvis ikke kommunen i 2012 og 2013 hadde oppgradert Ensjø T-banestasjon med blant annet lokk over deler av stasjonen. Dette lokket skal bli uteareal for de bygningene som skal bygges på eiendommen og er helt essensielt for utbyggingen. Kommunen betalte 225 millioner kroner for den nye stasjonen med lokket.

Hvis vi tar en gjennomgang av hva eiendom er solgt for på Ensjø de siste årene.

Vi starer med Tyngdepunktet og Skanska som selv kjøpte opp flere av eiendommene rundt tyngdepunktet i 2008 og 2011. Dette gjelder Rolf Hofmoes gate 18 og 20, Skedsmogata 24 og en tilliggende eiendom i Ensjøveien 15A. Her var prisene fra 12 til 69 millioner per eiendom. Totalt har Skanska betalt 145 millioner kroner for alle kjøpene i perioden 2008 til 2011.

Så kan vi ta andre eiendomshandler som er gjennomført i samme perioden 2008 til 2016:

Bertrand Narvesens vei 2 – Veidekke kjøpte denne eiendommen i 2010 for 108 millioner kroner og utviklet bolig prosjektet Marienfryd.

JM har betalt 120 millioner for sine 3 eiendommer langs Grenseveien i 2009-2011, de er bebygd med ca 20.000 m2 bolig i bolig prosjektene Hovinbekken 1, 2 og 3.

Obos har betalt 148 millioner for sin eiendom i Stålverksparken borettslag i 2013, som er bebygd med 4400 m2 bolig.

Obos har betalt 229 millioner for sin eiendom Gladengen park borettslag i 2014, som er bebygd 5100 m2 bolig.

Grenseveien 69 – Obos + flere andre kjøpte denne eiendommen for 75 millioner kr i 2013 og planlegger/jobber med regulering av ca. 10.000 m2 boliger.

Grenseveien 91 – kommunen kjøpte denne eiendommen som opprinnelig var planlagt brukt til boliger, for å lage skole der, pris satt til 140 millioner men endelig kjøpt for 115 millioner kroner i 2014

Malerhaugveien 20 – Bundebygg kjøper denne eiendommen i 2015 for ca. 100 millioner. De planlegger ca. 10.000 m2 med boliger. (Her er salgsprisen ikke kjent men prospektet sa 100 millioner)

Malerhaugveien 25 – ferdig regulert eiendom med ca 15.000 m2 bolig, solgt til Neptun Properties i 2016 for 200 millioner.

Alle disse eiendommene har tatt kostnaden for utvikling og regulering selv (med unntak av Malerhaugveien 25) i tillegg så kommer alle disse til å måtte betale Kommunens utbyggingsbidraget /anleggsbidraget på kr 1500.- per m2

For Ensjøveien 19 så har Oslo kommune ved EBY har fått laget 2 takster på eiendommen og de har etter forhandlinger landet på at prisen bør være 120 millioner. De lar imidlertid Skanska få trekke fra noen kostnader slik at prisen senkes til 92 millioner kroner. Her gir man Skanska en rabatt som alle andre utbyggere på Ensjø har måttet betale.

Jeg har lest saksdokumentene og jeg har gjort undersøkelser, men jeg finner ingen ting som ikke tilsier at Oslo Kommune er i ferd med å selge denne eiendommen på billigsalg til Skanska. Hvis det eventuelt ikke finnes noen underliggende «hemmelige avtaler» som tilgodeser kommunen eller andre som kan endre bildet i denne saken!

Jeg hadde for 2 måneder siden en Twitter dialog med lederne for to av Norges største bolig utbyggere nemlig Selvaag bolig og Obos. Der de besvarte et spørsmål på hvor mye en ferdig regulert eiendom på Ensjø, der man kan bygge 20.100m2, kunne koste i dagen marked. Svaret var 200 til 250 millioner kroner!

Når vi samtidig ser at den sist solgte eiendommen på Ensjø, der man kan bygge 15.000 m2 bolig, blir solgt for 200 millioner kroner, så fremstår det som veldig rart at man bare skal ta 92 millioner for 20.100m2 på en enda mer sentral posisjon på Ensjø.

OBS! De fleste salgssummene som fremkommer i denne saken er hentet i offentlige kilder og du kan selv sjekke prisene på eiendom i Dagens næringsliv sin boligbase. http://www.dn.no/boligpriser/

Les tidligere sak om salget av Eiendommen Ensjøveien 19

Byrådet i Oslo selger eiendom på Ensjø billig til Skanska uten konkurranse – Ensjøveien 19 selges for 92 millioner kroner

Det har i lang tid vært klart at Tyngdepunktet på Ensjø (området rundt Ensjø T-banestasjon) skal bygges ut med boliger og næring. Arbeidet med området startet i 2008 og det ble endelig vedtatt regulert i september 2015. Etter at fylkesmannen i mai 2016 forkastet en klage som var sendt inn, så er reguleringsvedtaket stadfestet.

Det har faktisk vært klart siden 2012 at Skanska skal få kjøpe tomta når den er ferdig regulert. Jeg har tidligere skrevet om dette – 23.januar 2012 ble det helt sikkert at Skanska skal kjøpe eiendommen, for da la EBY ut følgende melding sitat: «På bakgrunn av dette, og i overensstemmelse med byrådsavdeling for byutvikling, jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med sikte på direktesalg av kommunens eiendommer til Skanska Bolig AS. Et direktesalg skal alltid vedtas av bystyret, og det er derfor til slutt bystyret som avgjør om Skanska Bolig AS får kjøpe kommunens eiendommer. Eventuell sak om salg av kommunens eiendommer til Skanska, vil først bli behandlet av bystyret etter at reguleringsplanen for Tyngdepunktet (eventuelt) er vedtatt. Sitat slutt.

Jeg skrev i april at eiendommen ved et salg kunne være vært 200 til 250 millioner kroner på det åpne markedet. Summen var basert på uformelle kontakter med personer som har mye kunnskap om dette og de var samstemte om at dette ikke ville være urimelig i dagens marked.

Tirsdag 31.mai skriver Nærings Eiendom nyheter at byrådet har fått saken om tyngdepunktet og innstiller på en salgssum på omlag 120 millioner kroner, men at det skal komme noen ting til fratrekk på denne summen. Dette gjør at den endelige salgssummen blir på 92 millioner kroner.

Det er med stor undring jeg ser på at kommunen her skal selge en betydelig del av det beste og mest sentrale området på Ensjø for en billig penge. Hvis markedet skal gjelde, så har det akkurat blitt solgte en stor og ferdig regulert eiendom i Malerhaugveien 25 på Ensjø. På den eiendommen så var det ferdigregulert ca. 15.000 kvadratmeter med bolig og salgssummen ble hele 200 millioner kroner.

På Tyngdepunktet skal kommunen blant annet selge felt S1. Dette er området der kommunen og byrådet har presset igjennom høyhus med max utnyttelse på sin egen eiendom og det er det regulert inn muligheten for å bygge omlag 20.100 kvadratmeter dvs. 5000 kvadratmeter mer enn i Malerhaugveien 25 og likevel skal prisen være under halvparten.

Det oppleves som merkelig at en privat eier av Malerhaugveien 25 kan utvikle eiendommen og få den regulert til boligformål og deretter selge den til en privat boligbygger for 200 millioner i dagens marked. Kommunen har gjort akkurat det samme med sin eiendom de har sammen med andre utviklere drevet frem en reguleringsplan for Tyngdepunktet som for kommunens del har resultert i et felt S1 med 20.100 kvadratmeter arealer, som man nå skal selge til en privat boligaktør. MEN salgssummen er under halvparten av det andre prosjektet på Ensjø

Jeg er sikker på at Skanska kommer til å selge boligene i dette feltet til full markedspris, så hvorfor skal de da få kjøpe prosjektet for halv markedspris?

Forbehold: undertegnede er ikke en ekspert på kjøp og salg av eiendom, så jeg må ta forbehold om at det er sider ved dette som jeg ikke har kunnskap om.

Les om salget av eiendommen i NE.no

Les om salget av Malerhaugveien 25

Les sak om utbyggings avtalen med utbyggerne

Ønsker å bygge på to etasjer på Skedsmogata 25 på Ensjø, uten å være en del av reguleringsplanen for Tyngdepunktet.

Consolidator AS som er eiere av Skedsmogata 25, har via Kristin Jarmund arkitekter sendt inn ønske om å gjennomføre en forhåndskonferanse vedrørende muligheten for å bygge på 2 etasjer, på det eksisterende bygget.

Merkelig tenker du, som er kjent med hva som har skjedd i området det siste året. Er ikke dette bygget/eiendommen en del av reguleringsplanen for Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Ja det kunne man trodd, men det er ikke tilfelle. Skedsmogata 25 var en del av reguleringsplanen for tyngdepunktet fra starten i 2007 helt frem til i mai 2015, da de trakk seg fra hele planen.

Man kan lese i saksinnsyn at Consolidator ikke ønsket å signere en erklæring om allmennhetens rett til ferdsel på felt K2 (K2=Consolidators eiendom). Dermed måtte Plan- og bygningsetaten utarbeide nye kart og bestemmelser hvor K2 ble tatt ut av planen. Det ble anført at K2 eventuelt må følges opp i egen sak hvor aktuelle arealer foreslås regulert til offentlig formål eller sikrer allmennhetens tilgang på annen måte.

Men det lå også inne et krav om at Consolidator måtte ha kjørbar tilgang til byggets inngangsparti samt kjørbar tilgang til byggets U.etg. Videre var det et absolutt krav at antall parkeringsplasser opprettholdes. Hva som endelig var det utslagsgivende er jeg ikke kjent med, men resultatet ble imidlertid at de trakk seg fra reguleringsplanen for tyngdepunktet før denne ble behandlet i bystyret.

Dermed ble reguleringsplanen for tyngdepunktet vedtatt i bystyret i september 2015, uten eiendommen Skedsmogata 25. Men nå er det likevel slik at Skedsmogata 25 ligger sentralt plassert ved inngangen til Kampenpassasjen og denne eiendommen må være med på noe av utviklingen enten de vil eller ikke.

I kommunalt saksinnsyn kan man nå lese en sak om at de vurderer om de kan gjøre en påbygning av eksisterende bygg med to etasjer med til sammen 2000 til 2400 kvadratmeter, uten å miste parkeringsplasser eller å gjøre innhogg i bygningsmassen, slik reguleringsplanen for Tyngdepunktet la opp til.

Det blir spennende å se hva reaksjonen på dette blir, når det bare har gått 6 måneder siden planen ble vedtatt uten Skedsmogata 25.

Bildene viser bygget i dag og det viser hvordan skissene til reguleringsplanen for tyngdepunktet viste et fremtidig bygg. Det er ikke tilgjengelig skisser av de nye planene.

OBS! Reguleringsplanen for Tyngdepunktet er enda ikke gjeldene da saken er klaget inn for fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det var lovet et svar i midten av april men det er ikke lagt ut noe om hva fylkesmannen sier enda. Inntil saken er avgjort kan ikke EBY/kommunen selge eiendom i Tyngdepunktet til Skanska.

Les brevet med anmodningen om møte

Bydelsutvalget i Gamle Oslo behandlet sak om trafikksikkerhet i Ensjøveien på BU møtet i april!

Arbeiderpartiet i Gamle Oslo foreslo i bydelsutvalgsmøte nå i april å sette fokus på trafikksikkerheten i Ensjøveien på Ensjø. Det ble fremmet et forslag i tre punkter som lyder:

Punkt 1. Bydelsutvalget ber om en orientering fra Bymiljøetaten om planlagte trafikksikkerhetstiltak for Ensjø på kort og lang sikt.

Punkt 2. Bydelsutvalget ber om at Bymiljøetaten utarbeider en trafikksikkerhetsplan for Ensjø for de neste 10-15 årene som tar høyde for de store byggeaktivitetene langs Ensjøveien.

Punkt 3. Bydelsutvalget henstiller til Politiet om å gjennomføre flere trafikkontroller i Ensjøveien

I tillegg foreslo Arbeiderpartiet et fjerde punkt som lyder: Bydelsutvalget ber bymiljøetaten iverksette umiddelbare tiltak i området.

Høyre og Fremskrittspartiet foreslo et tilleggs punkt om at det etableres rundkjøring i krysset Ensjøveien/Gladengveien.

Miljøpartiet de grønne foreslo å utsette hele saken.

I Bydelsutvalgets behandling av saken, så ble Miljøpartiet de grønne sitt forslag om å utsette saken nedstemt. Det var kun Miljøpartiet de grønne som stemte for sitt forslag.

Høyre og Fremskrittspartiet sitt forslag om at det etableres rundkjøring i krysset Ensjøveien/Gladengveien fikk heller ikke flertall. Her var det kun Høyre og Fremskrittspartiet som støttet forslaget.

Arbeiderpartiet sitt forslag om å be bymiljøetaten iverksette umiddelbare tiltak i området fikk heller ikke flertall. Dette ble kun støttet av Arbeiderpartiet. Men bydelsutvalget kunne enstemmig støtte de første tre punktene i Arbeiderpartiets forslag og etter dette lyder Bydelsutvalgets sitt vedtak:

Punkt 1. Bydelsutvalget ber om en orientering fra Bymiljøetaten om planlagte trafikksikkerhetstiltak for Ensjø på kort og lang sikt.

Punkt 2. Bydelsutvalget ber om at Bymiljøetaten utarbeider en trafikksikkerhetsplan for Ensjø for de neste 10-15 årene som tar høyde for de store byggeaktivitetene langs Ensjøveien.

Punkt 3. Bydelsutvalget henstiller til Politiet om å gjennomføre flere trafikkontroller i Ensjøveien

Ensjø aktuell informasjon er glad for at lokalpolitikerne i bydelen er opptatt av trafikksikkerheten på Ensjø og det er nødvendig med noen tiltak som kan senke farten og øke tryggheten for myke trafikanter. Men det er viktig at lokale personer og sameier og borettslag legger press på politikerne både i bydelsutvalget og i Bystyret for å få raskere fremdrift i saken. Jeg personlig er for lyskryss med prioritet for gående.

Les protokollen fra BU møte sak 77 omhandler denne saken

Les tidligere sak om trafikksikkerhet på Ensjø

Les om ulykker i Ensjøveien

Les om påkjørsel i fotgjenger feltet i Ensjøveien

OBS! Jeg som skriver denne saken er varamedlem til bydelsutvalget i gamle Oslo for Arbeiderpartiet

Ensjø Musikk Scene tidligere Ensjø Kro har fått skjenkebevilling og starter opp snart!

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at man i oktober 2015 ikke fikk skjenkebevilling til Ensjø Musikk scene, men etter dette avslaget har man jobbet for å få saker og ting i orden og ved årskiftet 2015/2016, så ble det gitt skjenkebevilling som gjelder til utgangen av juni 2016.

Ensjø Musikk scene har fått godkjent åpningstid inne til 0100 og ute til kl 2200. Skjenketiden er satt til 0030 inne og 2130 ute.

Nå har det i kommunalt saksinnsyn i april dukket opp en sak som går på ombygning av lokalet. Denne går for det meste går ut på at en vegg skal rives og litt bygningstekniske ting skal ordnes. Lokalet blir større når man fjerner veggen mellom det som var Ensjø Kro og det som var Ensjø bingo. Den nye Ensjø Musikk scene overtar hele underetasjen i bygget.

Nå ligger saken hos plan og bygningsetaten til godkjenning og ser ganske enkel og grei ut. Dette medfører at det kanskje blir åpning i mai en gang, men hvem vet.

Les søknaden om ombyggig

Les tidligere sak om dette

Ensjø T-banestasjon kan i sommer bli avlastingsplass busstopp for «Buss for Tog» busser.

Vi som passerer Ensjø T-banestasjon hver dag har sett at det har vært påfyll av sand og grus. Det har vært gravemaskin og veivalse som i en ukes tid har holdt på å planere området. Jeg har undret litt over dette og har tatt noen kontakter om dette og fått svar. Nei, det er ikke Skanska som har startet opp arbeidet med Tyngdepunktet og Nei, det er ikke bymiljøetaten som har begynt jobben med Ensjø Torg.

Dette området kan i sommer bli en avlastingsplass/busstasjon som skal benyttes når togene blir innstilt på grunn av planlagte og uplanlagte hendelser. Informasjonen kommer fra kontakt med NSB og EBY

Mange tog pendlere har opplevd totalt kaos når togene ikke går som de skal og man må over på busstransport. På ettermiddagene kan det være tusenvis av passasjerer ved Jernbanetorget i Oslo som skal hjem. Etter utbygginger som Barcode har tilgjengelige områder for busser blitt svært liten.

Derfor fikk NSB SINTEF-forskerne til å se på problemet i en større sammenheng. Utformingen av bussflyt i området henger for eksempel sammen med lyskryss, plassering av holdeplass for avstigning og generell flyt av biler, taxier, syklende og fotgjengere. En av løsningene var å flytte overgangen mellom buss og tog litt ut av sentrum, men samtidig i rimelig avstand.

Derfor skal man under arbeidet på toglinjene i sommer og i «Buss for tog» perioden benytte spor 19 på Oslo S og Brynseng T-banestasjon som hovedsteder for buss kommunikasjon.

Ensjø T-banestasjon blir en nødløsning/avlastning i form av en midlertidig buss stasjon, som skal ta unna «buss for tog» trafikk hvis alt annet stopper opp. Hvis alt går helt optimalt vil man ikke benytte Ensjø, men den skal ligge der som er reserve. Det blir derfor opparbeidet busstopp med plattform og gangarealer for passasjerer m.m.

Men dette blir bare en midlertidig situasjon kun i sommer for reguleringsplanen for Ensjø skal gjennomføres og Skanska er ivrig med å komme i gang, så vi får ikke en permanent busstasjon i nærområdet vårt.

Les om Sintef sine funn

Utbyggingsavtalen mellom Oslo Kommune og Skanska for Tyngdepunktet på Ensjø er ute på offentlig høring.

Som Ensjø aktuell informasjon skrev om i går så skal det bygges mye offentlig infrastruktur på Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Kostnaden er stipulert til å bli 127 millioner kroner.

På nettsiden til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) kan man lese kunngjøringen hvor det står at Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska Bolig AS om gjennomføring av Felt B1 og B2 i den vedtatte reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø.

Det varsles også om at Oslo kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med Skanska Norge AS om gjennomføring av Felt S1 i den vedtatte reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø. Utbyggingsavtalen for Felt S1 er bindende dersom Oslo bystyre vedtar Skanska Norge AS sitt kjøp av kommunens eiendommer i Felt S1. Utbyggingsavtalene regulerer finansiering og gjennomføring av offentlige tiltak på Tyngdepunktet på Ensjø.

Det er Eiendoms og byfornyelsesetaten som har ansvar for at denne avtalen blir laget og gjennomført. Alle slike avtaler blir lagt ut på offentlig høring.

Tyngdepunktet er delt opp i flere deler og har flere grunneiere. Denne runden gjelder feltene B1 og B2 samt feltet S1. Feltene B1 og B2 eies av Skanska bolig etter at de tidligere har kjøpt opp eiendommene for om lag 150 millioner kroner.

Feltet S1 eies av Oslo kommune, men skal selges til Skanska etter en forhåndsavtale der det var satt krav til regulering av området. Nå har reguleringen skjedd og den ble vedtatt i bystyret i september 2015. Det er i midlertid Bystyret i Oslo som kan selge eiendommen, så ser man nøye på kontraktsforslaget for S1 så er ikke Skanska satt inn som kjøper. Dette er fordi saken ikke er behandlet i finanskomiteen på rådhuset og den skal deretter til bystyret for endelig vedtak.

Nå har det ikke vært noen hemmelighet at EBY og Skanska har inngått en avtale om kjøp av eiendommen. Etter det Ensjø aktuell informasjon erfarer startet samtalene tidlig og det ble allerede i 2008/2009 ført diskusjoner om kjøp av kommunens eiendommer i Tyngdepunktet. Siden da har det også vært et nært samarbeid om utviklingen av området.

Men først 23.januar 2012 ble det derimot helt sikkert at Skanska skal kjøpe eiendommen, for da la EBY ut følgende melding sitat: «På bakgrunn av dette, og i overensstemmelse med byrådsavdeling for byutvikling, jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med sikte på direktesalg av kommunens eiendommer til Skanska Bolig AS. Et direktesalg skal alltid vedtas av bystyret, og det er derfor til slutt bystyret som avgjør om Skanska Bolig AS får kjøpe kommunens eiendommer. Eventuell sak om salg av kommunens eiendommer til Skanska, vil først bli behandlet av bystyret etter at reguleringsplanen for Tyngdepunktet (eventuelt) er vedtatt. Sitat slutt.

Det blir selvsagt spennende å se hva Skanska skal betale for 20.100 m2 ferdig regulerte bolig og forretningsarealer i Tyngdepunktet. Med direkte salg så menes at man bare tilbyr eiendommen til en aktør, uten at den legges ut på det offentlige markedet der flere aktører kan by på den. Jeg har tatt noen uformelle kontakter med personer som her mye kunnskap om dette og de antyder at en pris på 200-250 millioner kroner ikke ville være urimelig i dagens marked.

Hva salgssummen faktisk blir, får vi nok ikke greie på før bystyret behandler salget. Salget blir ikke fremmet for kommunale organer før fylkesmannen har behandlet ferdig en klage som er kommet inn på reguleringen, denne antas å komme i midten av april.

Den offentlige høringen for disse utbyggingsavtalene har frist til 29.april 2016

De andre områdene på området som eies av Kolberg gruppen (felt K1) og Bjørn Nordby (felt S2) er ikke en del av denne avtale runden. Her kommer det nok egne identiske avtaler senere.

Les alle dokumentene som er ute til høring

Les utbyggingsavtalen for feltene B1 og B2

Les utbyggingsavtalen for feltet S1

Bildene over viser felt S1, Bildet under viser felt B2

Det skal bygges infrastruktur rundt Ensjø T-banestasjon for 127 millioner kroner

Reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø ble vedtatt i Oslo bystyre i september 2015 og i dette vedtaket er det lagt inn mange forskjellige ting. Det er blant annet lagt inn hvilken infrastruktur og utvikling Oslo kommune skal gjøre på området.

Tidligere har kommunen bygget ny T-banestasjon til en kostnad av 225 millioner kroner. Den sto ferdig i juni 2013 og var en betydelig forutsetning for at man senere kunne vedta planen for tyngdepunktet.

Nå har man startet å se på kostnadene som de offentlige tiltakene på og rundt T-banestasjonen koster. I en rapport fra slutten av 2015 som heter «Premissdokument Tyngdepunktet» og er utarbeidet av Norconsult, Bjørbekk og Lindheim i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune, så fremkommer det at kostandene beløper seg til 127 millioner kroner uten moms.

De største kostnadene er bygging av ny bro over T-banesporene til 32,3 millioner, opparbeidelsen av Ensjø Torg (foran T-banestasjonen mot Gladengveien) til 23,8 millioner kroner samt ombygging av Rolf Hofmos gata til 12,1 millioner. Resten av kostandene fordeler seg på gangveier, fortau, kjøre arealer og grøntrabatter. Dette er delt inn i totalt 13 områder.

Kostnaden er satt til nesten 127 millioner kroner og prisnivå for kalkylen er juni 2015. Økningen av generelle lønns- og prisnivå etter dette er ikke med i kalkylen eller usikkerhetsanalysen.

127 millioner er veldig mye penger og dette skal finansieres med en utbyggingsavtale med de som skal bygge ut arealene. I utbyggingsavtalen ligger det inne et beløp på ca 1500.- kroner per kvadratmeter bolig som bygges. Når man vet at det skal bygges 88.800 kvadratmeter så gir regnestykket seg selv.

Denne kostnaden legges selvsagt inn i salgsprisen som utbygger bestemmer når boligen skal ut i markedet for salg. Så tilslutt så er det de som kjøper bolig som dekker disse kostnaden for oppgradering av området.

For oss som bor her allerede bidrar dette til enda bedre bo kvaliteter og økt trivsel selv om vi har fått med to høyhus på kjøpet!

Her kan du lese dokumentet der disse tallene fremkommer.

Kontorprosjekt i Fyrstikkalleen 1 på Helsfyr/Ensjø sendes til politisk behandling

KS Fyrstikkalléen 1 (Oslo Areal) foreslår å omregulere Fyrstikkalléen 1 m.fl. fra kontor, forretning og lager til forretning, undervisning, kontor, bevertning og kjøreveg, fortau, gang – og sykkelveg og annen veggrunn – grøntareal. Hensikten med planen er å bygge tre kontorbygg på 7, 8 og 10 etasjer med et sammenbindet bygg i transparent materiale. Den foreslåtte bebyggelsen er på 32 000 m2 BRA, noe som innebærer en tredobling av utnyttelsen fra dagens bebyggelse. Det reguleres også inn en bredere gang- og sykkelvei langs Strømsveien. Plan – og bygningsetaten anbefaler planforslaget.

Les mer…

Har du merket deg de nye åpningstidene på Rema 1000 på Ensjø?

I månedsskifte februar/mars holdt Rema 1000 på Ensjø stengt i 13 dager og de åpnet igjen 3.mars. Butikken har fått en kraftig overhaling og den har blitt større enn tidligere. Rema 1000 sier på sine hjemmesider at utvalget er blitt bedre og at de har mange nye produkter og et utvidet økologisk sortiment.

Men kanskje det du ikke har merket deg enda, er de nye åpningstidene! Nå kan du handle fra kl 0600 til 2400 mandag til lørdag. Noe som er en time tidligere enn Kiwi og en time senere enn Kiwi, men hvis du vil handle på søndag så er Kiwi eneste alternativ.

Sjekk Facebook siden til Rema 1000 på Ensjø

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell Informasjon

Hva skjer på Ensjø og hvordan kan det bli – sjekk kommunens 3D kart

Er du opptatt av hva som skjer på Ensjø og ønsker en oversikt i form av kart, bilder og video eksempler. Da skal du kikke innom kommunens 3D, side her kan du se nesten alle prosjektene på Ensjø og du kan få oversikt på hvordan Ensjø utvikles. Portalen her eksistert i flere år men den utvides jevnlig så det fylles på med informasjon.

Les mer…

Narvesen utlyser graffitikunst konkurranse på Ensjø

På hjemmesiden sin skriver Narvesen: Vi ønsker å kle vår Narvesen-butikk på Ensjø i Oslo med graffitikunst. Er du kreativ og flink til å tegne og male? Ønsker du å vise frem kunsten din for tusenvis av forbipasserende? Er du nysgjerrig på graffiti som uttrykksform? Da er kanskje denne konkurransen noe for deg!

Vinnerbidraget vil bli oppført på en 20m2 stor vegg på Narvesen ved Ensjø T-banestasjon, av vinneren/vinnerne selv. Dette vil skje i løpet av en skreddersydd og lærerik graffiti-workshop sammen med billedkunstner Børge Brekke, for inntil 5 personer. Workshopen har en verdi på 25.000 kroner, og vil holdes over 3-5 dager i slutten av april.

Det ser ut som at dette er et seriøst opplegg og en bra konkurranse og det er ganske modig gjort av Narvesen, men samtidig kan de igjennom konkurransen utløse et større problem.

Les mer klikk her!

Ensjø Kro skulle bli borte og Ensjø Musikkscene skulle komme men foreløpig har ingen ting skjedd

I juli 2015 skrev jeg om at det definitivt var slutt for Ensjø kro og at ny eier har overtatt lokalene. Jeg opplyste også at det i juli samme år var søkt om skjenkebevilling i navnet Ensjø musikkscene.

I det samme innlegget skrev jeg også om at hele innmaten i det gamle lokalet var revet ned. Der bingoen holdt til i underetasjen og der Ensjø kro holdt til var det da kun ett stort rom. Det har imidlertid skjedd ting i lokalene. Det har åpenbart vært ombyggingsarbeider i lokalene og vinduene er tildekket, men jeg finner ikke noen informasjon om dette i saksinnsyn.

Nå har jeg kikket litt mer på saken for på et tidspunkt fant jeg informasjon om at Ensjø Musikkscene skulle åpne i november 2015, men det skjedde ikke. Nå har jeg funnet ut at søknaden om skjenkebevillingen ble avslått i oktober 2015 pga manglende dokumentasjon og dermed kunne man ikke åpne.

Hva som skjer med lokalet og den fremtidige Ensjø Musikkscene er uklart. Skiltene fra Ensjø Kro henger der fortsatt, men det er definitivt stengt!

Les tidligere sak om Ensjø Kro

Innbyggerne på Ensjø sier NEI, lokalpolitikerne sier NEI men politikerne på Rådhuset sa JA til høyhus og massiv utnyttelse i tyngdepunktet på Ensjø!

Byrådet bestående av Høyre og Venstre har fremmet en reguleringsplan for «Tyngdepunktet» som ligger rundt Ensjø T-banestasjon. Der planlegger man å bygge 88.800 kvadratmeter med bolig og næring. Det blir 55 prosent av området som blir boliger (ca 625 stk) og 45 prosent som blir næring.

I prosjektet ligger det et bolighøyhus på 48 meter med 14 etasjer, ett næringshøyhus på 49,3 meter med 12 etasjer (uten leiligheter) og ett nesten bolighøyhus på 42 meter med 12 etasjer.

Det fremlagte forslaget bryter med Planprogrammet for Ensjø som er vedtatt av bystyret og det bryter med høyhusvedtaket i bystyret som sier at ingen bygg skal være over 42 meter i dette området. Det blir minimalt med utearealer i dette prosjektet faktisk så er det så lite som 16 prosent og av dette blir litt under halvparten liggende på tak og balkonger.

Sameier, borettslag og vel foreninger på Ensjø har tydelig tatt standpunkt mot denne massive utnyttelse og høydene. De 11 er Malerhaugen Vel, Kampen vel, Borettslaget Jordal terrasse, Rolf Hofmo Borettslag, Kampen Hageby 1, Kampen Hage by 2, Kampen Byggeselskap, Malerhaugen Byggeselskap, Ellipsen borettslag, Sameiet Malerhaugveien 24-26 og Sameiet Malerhaugveien 34. Man har har igjennom høringer og deltakelse i prosessen kommet med innspill som politikerne ikke ønsker å ta hensyn til.

Alle partier i bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo har enstemmig gått inn for lavere utnyttelse og lavere høyder.

Byrådet har 2.juli gått inn for denne massive utnyttelsen

I dag 2.september har byutviklingskomiteen sitt flertall bestående av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet, gått inn for denne reguleringen.

Arbeiderpartiet forslo at det skulle skulle bygges 125 leiligheter inn i næringsbygget på felt K1 og at nærings andelen skulle reduseres tilsvarende. Dette ble avvist av det borgerlige flertallet og Arbeiderpartiet stemte da subsidiert for innstillingen. Det var kun SV og Miljøpartiet de grønne som stemte for lavere utnyttelse i tråd med det innbyggerne ønsker.

Det er snart valg og hver og en må selv gjøre seg opp en mening om hvilke partier som vil bomiljøet på Ensjø best. Når politikerne ikke hører på innspillene så må kanskje bruk av stemmeseddel i valg, være virkemiddel i påvirkningen.

Les tidligere sak om dette

Ballongaksjon mot høyhus på Ensjø!

Torsdag 27.august kommer byutviklingskomiteen på befaring til Ensjø for å ta en kikk på området de planlegger å bygge ut med 88.800 kvadratmeter og 2 høyhus på nesten 50 meter og ett nesten høyhus på 42 meter.

Denne dagen vil representanter for borettslag og sameier på Ensjø og Kampen møte opp og vise motstand mot den massive utnyttelsen og de høye husene. Vi skal med hjelp av gassballonger vise høydene på de tre høyeste bygningene som er planlagt på området.

Hvis du vil delta på aksjonen og møte opp da kan du komme til Ensjø T-banestasjon ved Narvesen kiosken torsdag kl. 1130 arrangementet tar 1 time.

Sjekk ut Facebook siden Ensjøkampanjen NEI til Høyhus

Byrådet i Oslo vil ha høy utnyttelse og høyhus i tyngdepunktet på Ensjø, spesielt i feltet der kommunen selv er grunneier. Dette er eiendommen som de skal selge til Skanska når reguleringen er vedtatt i bystyret.

Nå skal Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon reguleres. Høyrebyrådet går her inn for en massiv utbygging av området. På et lite område rundt T-banestasjonen så ønsker man å bygge ut 88.800 kvadratmeter. Det fremstår som at man skal bygge boliger og det er det politikerne sier man gjør på Ensjø. Vi bygger boliger på Ensjø sier man. Det er faktisk så viktig at man får disse boligen at man går til det skritt å ville bygge 2 høyhus på 50 meter + 1 nesten høyhus på 42 meter, på dette lille området. Men det er bare 55% som brukes til bolig resten 45% skal brukes til næringsvirksomhet.

Les mer…

Politikerne i Oslo vil premiere en grunneier på Ensjø som ikke bygger boliger, med en tillatelse til å bygge næringshøyhus på 50 meter ved Ensjø T-banestasjon!

Politikerne forklarer oss veldig nøye at det er viktig å bygge boliger og at dette må gjøres på kollektivknutepunkter, vi må opp i høyden og vi må bygge tettere. At politikerne er opptatt av å skaffe befolkningen nye boliger det er bra, men man må ikke ta for mye møllers tran.

Nå skal Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon reguleres. Høyrebyrådet går her inn for en massiv utbygging av området. På et lite område rundt T-banestasjonen så ønsker man å bygge ut 88.800 kvadratmeter. Det fremstår som at man skal bygge boliger og det er det politikerne sier man gjør på Ensjø. Vi bygger boliger på Ensjø sier man. Det er faktisk så viktig at man får disse boligen at man går til det skritt å ville bygge 2 høyhus på 50 meter + 1 nesten høyhus på 42 meter, på dette lille området

Men kikker man på tallene i dokumentene så er selvsagt 88,800 kvadratmeter fryktelig mange kvadratmeter som kan gi mange boliger, men nei da for hele området skal ikke brukes til boliger. Nesten halvparten av reguleringen (45%) skal brukes til å bygge kontor, næring og forretning. Man lager til og med ett eget høyhus kun for kontor og næring.

Vet politikerne at man her er i ferd med å ødelegge et flott område på Ensjø som man tror kun skal brukes til boliger, men hvor 45% skal brukes til næring. Ett helt høyhus på 12 etasjer i 50 meters høyde, uten en eneste leilighet.

For å krydre saken litt ekstra så er eieren av det potensielle næringshøyhuset en stor grunneier på Ensjø. Mange av tomtene vedkommende eier ble i 2007 regulert til boliger. Men siden 2007 har grunneieren ikke lagt fram en eneste plan for å bygge boliger på de regulerte tomtene. Nei faktisk har man i det siste inngått nye 10 års utleie kontrakter på de fleste disse eiendommene som vil forsinke boligutbyggingen Ensjø enda mer.

Premien for trenere boligbygging på Ensjø er å belønne vedkommende med å få lov til å bygge et høyhus kun til næringsvirksomhet. Nå må politikerne våkne opp og se realiteten i øynene. Vi må si nei til høyhus på Ensjø for det behøver vi ikke og vi må få startet opp bygging av boliger på de tomtene som i 8 år har vært ferdig regulert til boliger på Ensjø.

Spørsmål til politikerne i Oslo spesielt byutviklingskomiteen, vil man faktisk premiere en grunner som i 8 år ikke har lagt to pinner i kors for å bygge boliger på ferdig regulert område, med en tillatelse til å bygge høyhus (uten boliger) som i tillegg bryter med planprogrammet for Ensjø og som bryter med høyhus vedtaket i Oslo.

Les sak om hvorfor Obos må fremskynde trinn 2 av flere prosjekter på Ensjø!

Les saken om Auto Elite Ensjø som får 10 års leiekontrakt!

Planene for Hovinbekken over Ensjø fremskyndes 3 måneder

Oslo Kommune har besluttet at arbeidet med Hovinbekken skal skje raskere enn tidligere planlagt, jeg har ikke funnet noen offisiell beslutning på dette, men personer jeg har snakket med om Hovinbekken sier at arbeidet skal fremskyndes. Ett tydelig eksempel på dette er at Obos i boligprosjektet Gladengen Park opprinnelig skulle overlevere deler av tomta der vannspeilet «Stålverksparken» skal etableres i oktober 2015, men har etter samtaler med kommunen overlevert dette området allerede 1.juli. Det er 3 måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Les mer om dette har

Byrådet velger å bryte høyhusvedtaket i Oslo ved å innstille på 2 høyhus på Ensjø.

Da er det klart at byrådet har behandlet reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø, for deg som ikke er kjent så er dette det ubebygde området/næringsområdet rundt Ensjø T-banestasjon.

Arbeidet med denne planen har holdt på siden 2005 og det har vært mye fram og tilbake. Jeg som skriver Ensjø aktuell informasjon har fulgt saken i hele denne perioden og det var en av de første sakene som ble omtalt på Ensjø aktuell informasjon bloggen.

Les mer…

HURRA! Ensjø T-banestasjon er endelig ferdig på dagen 2 år etter at den åpnet

Ensjø Aktuell informasjon har flere ganger skrevet om mangler på Ensjø T-banestasjon. Seinest i februar 2015 skrev jeg om at det mangler en informasjonstavle på siden ut mot det fremtidige Ensjø torg. Det er laget ferdig en sokkel, men selve tavlen mangler. Siden åpningen har det vært en trekasse rundt denne.

Les mer…