Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord tiedemann

Lagerbygningen i Sigurd Hoels vei 1 på Ensjø er ferdig revet.

Det tok ikke mer enn litt over en måned å rive den gamle lagerbygningen som stod på eiendommen. Det betyr at det som var den gamle tobakksfabrikken og bygningene som tilhørte sakte men sikkert forsvinner. Det er fortsatt litt betong som skal bort og så starter man nok snart med gravingen av tomta til det nye boligprosjektet Utsiktskvartalet. Det er den nære historien til Ensjø som nå legges i bakken og blir til støv.

Når tobakksfabrikken ble nedlagt 30 juni i 2008 så tok det ett år før man rev den første bygningen på eiendommen og det var kantina ved den gamle produksjonhallen ( se link lengre ned). Nå er det faktisk bare den hallen og det store tobakklageret som står igjen. Derimot så blir ikke den gamle produksjonshallen stående lenge, for i september starter rivingen av den bygningen også.

Les mer om nedleggelsen av fabrikken

Vil du se bilder av anlegget og rivingen av dette så kan du sjekke dette bilde arkivet!

Vil du se før og nå bilder sjekk denne saken

Nå vil det slutte å ryke av pipa i Tidemannsbyen på Ensjø

Hafslund blir igjen monopollist på levering av fjernvarme i Oslo. På Ferd sine sider kan man lese at Hafslund Varme AS har inngått avtale med Ferd Energi AS om å overta alle aksjene i selskapet. Eksisterende avtaler om fornybar varmeleveranse i Tiedemannsbyen overdras fra Ferd Energi til Hafslund Varme.

Avtalen innebærer at alle eksisterende kunder i Tiedemannsbyen fra 1. august 2016 vil få fjernvarmeleveranse fra Hafslund Varmes fjernvarmenett i Oslo. I igangværende og planlagte byggeprosjekter vil Hafslund Varme medvirke i prosjekteringen av tilkoblingen av nye utbygningsfelt. Aksjene i Ferd Energi overdras den 31. august, og selskapet vil fusjoneres inn i Hafslund Varme.

– I forbindelse med relokalisering av varmesentralen til Tiedemannsparken var det viktig for oss at vi også revurderte de forretningsmessige aspektene ved energivirksomheten i Ferd Energi, siden strømprisen har utviklet seg svakere enn det vi opprinnelig forventet. I tillegg til å vurdere fortsatt leveranse fra vårt eksisterende anlegg, innledet vi en dialog med Hafslund Varme om påkobling til eksisterende fjernvarmenett for å vurdere hvorvidt dette var en løsning som var god for kundene, samtidig som de fortsatt ville få en miljøvennlig varmeleveranse.
Etter en god prosess, hvor Hafslund Varme opplyser at de nå har en fornybarandel på 98,8 prosent, er vi fornøyd med å ha funnet en god løsning ved at Hafslund Varme vil sørge for videre leveranse av fornybar fjernvarme til våre kunder i Tiedemannsbyen, sier Carl Brynjulfsen, styreleder i Ferd Energi.

Det var i 2012 at Ferd Energi greide å bryte Hafslund sitt fjernvarme monopol i oslo. Ensjø aktuell informasjon skrev en sak i oktober 2012 med referanse til at Ferd eiendom skrev på sine hjemmesider at man nå har fått endelig beskjed fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Hafslund Fjernvarmes klage over at Tiedemannsbyen fikk fritak fra tilkobling til fjernvarmenettet er avvist. Dermed er Oslos første fritak endelig, og beboerne kan glede seg over byens mest miljøvennlige oppvarming fra Ferd Energi.

Ferd Eiendom har dermed fått fritak fra tilknyttningsplikten til fjernvarme, og kan produsere miljøvennlig bioenergi til Tiedemannsbyens 1400 boliger. Etter at tobakksfabrikken la ned produksjonen i juni 2008 er varmesentralen som varmet opp fabrikken bygget om fra en oljefyrt sentral til en moderne biovarmesentral med miljøvennlig pellets som energikilde. I motsetning til fossilt brensel er pellets et rent naturprodukt som inngår i naturens kretsløp.

Men nå i 2016 har Ferd solgt Selskapet/anlegget til Hafslund og dermed vil det private fjernvarmeanlegget på Ensjø legges ned og røyken vil slutte å komme opp av pipa på Ensjø!

Pipa er vernet og vil bestå for fremtiden, men med dette salget har man åpnet et nytt problem og det er hvem som skal vedlikeholde pipa i årene fremover, slik at den ikke utgjør en fare for omgivelsene!

Les om saken på Ferd sine sider

Les tidligere sak på Ensjø Aktuell informasjon

Hagekvartalet i Tiedemannbyen på Ensjø er utsolgt!

Denne uken ble den siste av i alt 200 leiligheter i Hagekvartalet i Tiedemannsbyen solgt og dermed er det utsolgt. Skanska og Ferd startet salget i Tiedemannsbyen og dette prosjektet for 2 ½ år siden, eller nærmere bestemt torsdag 20.mai 2010.

Etter ca. to år i slutten av april 2012 så fikk kjøperne av det første huset med rekkehusleiligheter overta boligene sine. Arbeidene på området er ikke ferdig men boligene overleveres til sine nye eiere jevnlig, men man nå et stykke ut i 2013 før alle har fått boligene sine.

Det skal bygges mer i Tiedemannsbyen, men Skanska og Ferd har utsatt salgsstarten i neste trinn som heter Petersborgkvartalet flere ganger. Utbyggerne har i lang tid holdt på med forberedelsene til felt C eller det som har fått navnet Petersborgkvartalet. På dette feltet skal det bygges 186 leiligheter og 3 næringslokaler. Nå synes det klart at det ikke blir salgsstart her før våren 2013.

Så er du på jakt etter ny bolig og vil bo på Ensjø, så er det muligheter i JM sine 2 prosjekter Hovinbekken(14 ledige) eller Malerhaugveien 34 (13 ledige). Du kan også prøve Veidekke sitt Marienfryd prosjekt (80 ledige) eller Obos sitt Stålverksparken (6 ledige). Kan du vente litt lengre så kommer på litt mellomlang sikt til å komme mange nye bolig prosjekter på Ensjø.

Se hjemmesiden til Tiedemannsbyen

Les om utsettelsen av Peterborgkvartalet

Les mer om de første leilighetene

Se og opplev skattene fra Tiedemans Tobakksfabrikk på Ensjø

Tiedemanns tobakksfabrikk på Ensjø er nedlagt og revet, men nå kommer de skjulte skattene frem i lyset på Norsk Folkemuseum.

Nederst i kjelleren på fabrikklokalene til J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik på Ensjø skjulte det seg en rekke reklameskatter fra svunnen tid, voktet over av Johan H. Andresen senior. Denne skatten ble overlatt til Norsk Folkemuseum før bygningene ble jevnet med jorden.

Les mer…
  • Vestre parkdrag — Inngangen til Vestre parkdrag sett fra Ensjøveien
  • Vestre parkdrag — Vil gå i grensen mellom de to eiendommene tilhørende Kolberg Motor (th) og Ferd (tv)

Historien blir ugjenkallelig borte - Rivearbeidene på Tiedemannsbyen fortsetter!

Ferd og Skanska med entrepenøren AF gruppen, ligger ikke på latsiden når det gjelder å rive bygninger på Tiedemannsområdet. I mai/juni ble hele den gamle administrasjonsblokken revet og i disse dager går en av de eldste lagerbygningene på området i bakken.

Les mer…