Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord tyngdepunktet

Byrådet i Oslo selger eiendom på Ensjø billig til Skanska uten konkurranse – Ensjøveien 19 selges for 92 millioner kroner

Det har i lang tid vært klart at Tyngdepunktet på Ensjø (området rundt Ensjø T-banestasjon) skal bygges ut med boliger og næring. Arbeidet med området startet i 2008 og det ble endelig vedtatt regulert i september 2015. Etter at fylkesmannen i mai 2016 forkastet en klage som var sendt inn, så er reguleringsvedtaket stadfestet.

Det har faktisk vært klart siden 2012 at Skanska skal få kjøpe tomta når den er ferdig regulert. Jeg har tidligere skrevet om dette – 23.januar 2012 ble det helt sikkert at Skanska skal kjøpe eiendommen, for da la EBY ut følgende melding sitat: «På bakgrunn av dette, og i overensstemmelse med byrådsavdeling for byutvikling, jobber Eiendoms- og byfornyelsesetaten med sikte på direktesalg av kommunens eiendommer til Skanska Bolig AS. Et direktesalg skal alltid vedtas av bystyret, og det er derfor til slutt bystyret som avgjør om Skanska Bolig AS får kjøpe kommunens eiendommer. Eventuell sak om salg av kommunens eiendommer til Skanska, vil først bli behandlet av bystyret etter at reguleringsplanen for Tyngdepunktet (eventuelt) er vedtatt. Sitat slutt.

Jeg skrev i april at eiendommen ved et salg kunne være vært 200 til 250 millioner kroner på det åpne markedet. Summen var basert på uformelle kontakter med personer som har mye kunnskap om dette og de var samstemte om at dette ikke ville være urimelig i dagens marked.

Tirsdag 31.mai skriver Nærings Eiendom nyheter at byrådet har fått saken om tyngdepunktet og innstiller på en salgssum på omlag 120 millioner kroner, men at det skal komme noen ting til fratrekk på denne summen. Dette gjør at den endelige salgssummen blir på 92 millioner kroner.

Det er med stor undring jeg ser på at kommunen her skal selge en betydelig del av det beste og mest sentrale området på Ensjø for en billig penge. Hvis markedet skal gjelde, så har det akkurat blitt solgte en stor og ferdig regulert eiendom i Malerhaugveien 25 på Ensjø. På den eiendommen så var det ferdigregulert ca. 15.000 kvadratmeter med bolig og salgssummen ble hele 200 millioner kroner.

På Tyngdepunktet skal kommunen blant annet selge felt S1. Dette er området der kommunen og byrådet har presset igjennom høyhus med max utnyttelse på sin egen eiendom og det er det regulert inn muligheten for å bygge omlag 20.100 kvadratmeter dvs. 5000 kvadratmeter mer enn i Malerhaugveien 25 og likevel skal prisen være under halvparten.

Det oppleves som merkelig at en privat eier av Malerhaugveien 25 kan utvikle eiendommen og få den regulert til boligformål og deretter selge den til en privat boligbygger for 200 millioner i dagens marked. Kommunen har gjort akkurat det samme med sin eiendom de har sammen med andre utviklere drevet frem en reguleringsplan for Tyngdepunktet som for kommunens del har resultert i et felt S1 med 20.100 kvadratmeter arealer, som man nå skal selge til en privat boligaktør. MEN salgssummen er under halvparten av det andre prosjektet på Ensjø

Jeg er sikker på at Skanska kommer til å selge boligene i dette feltet til full markedspris, så hvorfor skal de da få kjøpe prosjektet for halv markedspris?

Forbehold: undertegnede er ikke en ekspert på kjøp og salg av eiendom, så jeg må ta forbehold om at det er sider ved dette som jeg ikke har kunnskap om.

Les om salget av eiendommen i NE.no

Les om salget av Malerhaugveien 25

Les sak om utbyggings avtalen med utbyggerne

Ønsker å bygge på to etasjer på Skedsmogata 25 på Ensjø, uten å være en del av reguleringsplanen for Tyngdepunktet.

Consolidator AS som er eiere av Skedsmogata 25, har via Kristin Jarmund arkitekter sendt inn ønske om å gjennomføre en forhåndskonferanse vedrørende muligheten for å bygge på 2 etasjer, på det eksisterende bygget.

Merkelig tenker du, som er kjent med hva som har skjedd i området det siste året. Er ikke dette bygget/eiendommen en del av reguleringsplanen for Tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Ja det kunne man trodd, men det er ikke tilfelle. Skedsmogata 25 var en del av reguleringsplanen for tyngdepunktet fra starten i 2007 helt frem til i mai 2015, da de trakk seg fra hele planen.

Man kan lese i saksinnsyn at Consolidator ikke ønsket å signere en erklæring om allmennhetens rett til ferdsel på felt K2 (K2=Consolidators eiendom). Dermed måtte Plan- og bygningsetaten utarbeide nye kart og bestemmelser hvor K2 ble tatt ut av planen. Det ble anført at K2 eventuelt må følges opp i egen sak hvor aktuelle arealer foreslås regulert til offentlig formål eller sikrer allmennhetens tilgang på annen måte.

Men det lå også inne et krav om at Consolidator måtte ha kjørbar tilgang til byggets inngangsparti samt kjørbar tilgang til byggets U.etg. Videre var det et absolutt krav at antall parkeringsplasser opprettholdes. Hva som endelig var det utslagsgivende er jeg ikke kjent med, men resultatet ble imidlertid at de trakk seg fra reguleringsplanen for tyngdepunktet før denne ble behandlet i bystyret.

Dermed ble reguleringsplanen for tyngdepunktet vedtatt i bystyret i september 2015, uten eiendommen Skedsmogata 25. Men nå er det likevel slik at Skedsmogata 25 ligger sentralt plassert ved inngangen til Kampenpassasjen og denne eiendommen må være med på noe av utviklingen enten de vil eller ikke.

I kommunalt saksinnsyn kan man nå lese en sak om at de vurderer om de kan gjøre en påbygning av eksisterende bygg med to etasjer med til sammen 2000 til 2400 kvadratmeter, uten å miste parkeringsplasser eller å gjøre innhogg i bygningsmassen, slik reguleringsplanen for Tyngdepunktet la opp til.

Det blir spennende å se hva reaksjonen på dette blir, når det bare har gått 6 måneder siden planen ble vedtatt uten Skedsmogata 25.

Bildene viser bygget i dag og det viser hvordan skissene til reguleringsplanen for tyngdepunktet viste et fremtidig bygg. Det er ikke tilgjengelig skisser av de nye planene.

OBS! Reguleringsplanen for Tyngdepunktet er enda ikke gjeldene da saken er klaget inn for fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det var lovet et svar i midten av april men det er ikke lagt ut noe om hva fylkesmannen sier enda. Inntil saken er avgjort kan ikke EBY/kommunen selge eiendom i Tyngdepunktet til Skanska.

Les brevet med anmodningen om møte

Skal den historiske bygningen som har huset Ensjø Teglverk og Levahn motor co rives for å gi plass til boliger eller skal den bevares for ettertiden?

I Rolf Hofmos gate 20 på Ensjø i Oslo, ligger teglsteinsbygningen som har tilhørt Ensjø Teglverk og der Norges største lokomotivfabrikk holdt til, Levahn Motor Co.

I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet mellom 400 og 500 lokomotiver. Selskapet etablerte seg i Oslo i 1906 under navnet Levanger og Rahn. De flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk.

Les mer…

17 etasjers Høyhus over Ensjø T-banestasjon legges ut på offentlig høring i november.

Da er det klart at planene om utbygging av 93.200 kvadratmeter bolig og næringseiendom inkludert 2 Høyhus på 60 meter, over Ensjø t-banestasjon, vil bli lagt ut på offentlig høring i november.

Les mer…

Ensjøveien 17 - et nytt og høyt landemerke på Ensjø!

Ensjø torg — Fremtidsvisjon av Ensjø torg.

På Ensjø T-banestasjon er det foreslått å bygge ut 92.600 kvadratmeter med bolig og næring. Jeg skal i denne artikkelen se på det største næringsbygget, som planlegges på området. Det er Ensjøveien 17 som eies av Kolberg gruppen.

Les mer…

Ensjø T-bane stasjon skal rives!

Arbeidet med å planlegge ny t-bane stasjon på Ensjø og rive den gamle er startet. I beskrivelsen heter det at Oslo kommune planlegger tett bolig- og næringsutbygging i tyngdepunktet rundt Ensjø T-banestasjon. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) arbeider, sammen med de andre grunneierne i området, med en ny reguleringsplan, som forutsetter delvis lokk over spor og flere bygninger tett inntil stasjonsanlegget.

Les mer…

Gladenga - OBOS sitt boligprosjekt i Gladengveien på Ensjø

OBOS Gladengveien

Prosjektet har skiftet navn og heter nå Gladengtunet og her kan du lese om salgsstart i dette prosjektet

Gladenga er et av OBOS sine prosjekter på Ensjø. Prosjektet ligger i Gladengveien 4-6 og vil kanskje bli et av de første boligbyggene langs Ensjøbyens nye flotte allè som blir byens eneste med en sildrende vannkanal. Området vil bestå av tre bygninger. En buet bygning mot Gladengveien og to mindre enheter mot vest.

Den buede bygningen vil danne en forplass mot veien. Den vil gi god kontakt til butikker og serveringssteder i første etasje. Mot vest blir det lagt to mindre punkthus i et uterom som blir gitt et grønt hagepreg. Mot nord grenser områder til Petersborgaksen som blir Ensjøbyens nye park. Mot sør grenser det mot det nye Reitan bygget der Rema 1000 butikken holder hus.

Boligdelen i dette første byggetrinnet vil inneholde 145 leiligheter fordelt på to-, tre- og fireroms leiligheter. Mange leiligheter har to balkonger. Her deler en stor skyvedør det gjennomlyste oppholdsrommet i to. Kjøkkenet åpner seg mot vestbalkongen mens stuen åpner seg mot øst balkongen. Bilde viser området sett fra vest mot Gladengveien.

Det er derimot et stort spørsmålstegn ved når det kommer ut på salg i markedet. OBOS sliter litt med å kvitte seg med boligene i Rolf Hofmos borettslag, som er like ved dette prosjektet.Her er det 62 leiligheter til salgs. Veidekke sliter også litt med salget på Marienfryd som også ligger rett i nærheten. Dette prosjektet har hatt salgsstart og har nå solgt 18 av 81 leiligheter siden de hadde salgstart i november 2009. En leilighet er solgt siste uke.

Kanskje kommer OBOS med en salgstart i løpet av første halvår 2010. Den som venter får se!

Bilde og noe tekst er hentet fra OBOS sine nettsider og du kan lese mer om dette prosjektet på Obos sine hjemmesider

Levahn mekaniske verksted på Ensjø har kommet på Gul liste!

Levahn mekaniske verksted

I Rolf Hofmos gate 20 på Ensjø i Oslo, ligger teglsteinsbygningen der Norges største lokomotivfabrikk holdt til, Levahn Motor Co. I løpet av sin 90 årlig levetid bygde selskapet mellom 400 og 500 lokomotiver.

Selskapet etablerte seg i Oslo i 1906 under navnet Levanger og Rahn. De flyttet til Ensjø i 1917 inn i bygninger som hadde tilhørt Ensjø teglverk. Disse bygningene ble oppført mellom 1896 og 1900. På kart fra tidlig 1900 tall, kan man se bygningene og fotavtrykket de gir på kartet. Front bygningen ble revet på 1960 tallet og bygd opp på nytt, samtidig ble pipa revet. Selve verksted hallen er intakt, selv om denne også er delvis gjenoppbygd etter en brann på 1940 tallet.

Les mer…

100 000 kvadratmeter bolig skal bygges over Ensjø T-bane!

Ensjø torg/ tyngdepunktet!

Oslo Kommune i regi av Eiendoms og byfornyelsesetaten gjennomførte onsdag 25.november et åpent møte på Hasleskole. På møtet ble det informert om ting som skjer på Ensjø og det ble en nærmere presentasjon av ”tyngdepunktet” (området ved Ensjø T-bane) og grunneiernes tanker/skisser om et mulig forslag til hvordan området skal bygges ut og se ut i fremtiden. Det er viktig å presisere at disse bildene er foreløpige tanker og at ingen ting er vedtatt eller besluttet enda.

Les mer…

Nytt landemerke på Ensjø?

Ensjø torg — Fremtidsvisjon av Ensjø torg.

Oslo Kommune i regi av Eiendoms og byfornyelsesetaten gjennomførte onsdag 25.november et åpent møte på Hasle skole. På møtet ble det informert om ting som skjer på Ensjø og det ble en nærmere presentasjon av ”tyngdepunktet” (området ved Ensjø T-bane) og grunneierenes tanker/skisser om et mulig forslag til hvordan området skal bygges ut og se ut i fremtiden.

Les mer…

Informasjonsmøte om utbygging på Ensjø!

Oslo kommune inviterer alle beboere og næringsdrivende i området som kan bli berørt av fremtidig utbygging til et informasjonsmøte onsdag 25. november kl. 18.00-20.00 på Hasle skole i Haralds vei 1.

På møtet vil det blant annet bli orientert om status i byutviklingen på Ensjø, om offentlige tiltak og anleggsvirksomhet og status i planer for området. Representanter fra bydelen, andre involverte etater i Oslo kommune og representanter fra de private utbyggerne vil også være til stede på møtet.

Les mer på Oslo Kommune Ensjøbyen