Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord urbanium

Første del av Østre parkdrag på Ensjø er ferdig!

I forbindelse med at Urbanium har ferdigstilt boligprosjektet Glaenga i Gladengveien 15 på Ensjø, så har man måtte oppfylle kravet i rekkefølge bestemmelsene og klargjort sin del av østre parkdrag.

Forbindelsen vil være en sammenhengende hovedtrasé bestående av turvei, gangvei og fortau med både urbant og grønt preg. Det legges til grunn at løsningene skal være universelt utformet. Strekningen går fra Stålverksveien og hele veien nedt til Ensjøveien.

Les mer…

Boligprosjektet Glaenga på Ensjø er ferdig!

I april startet innflyttingen i det nye boligkomplekset Glaenga i Gladengveien 15 på Ensjø. Nå i september er hele prosjektet overlevert fra entreprenøren Veidekke til utbygger Urbanium og de fleste beboere har flyttet inn.

Les mer…

Ensjø får sitt første parkeringshus - Gladengveien P-hus!

På tirsdag 7.august åpner Ensjø sitt første parkeringshus, i Gladengveien 15. Dette er en parkeringsgarasje under boligprosjektet Glaenga. Parkeringsgarasjen er skilt vekk fra beboerparkeringen og den har 60 parkeringsplasser for kortid og langtids utleie.

Det er Europark som skal stå for driften av anlegget. Prisen for parkering blir kr 20.- per time og for langtidsleie er det kr 1000.- per måned (800.-+ moms)

Les mer…

Ensjø har fått en ny gate - Teglverkskroken!

I tilknytning til boligprosjektet Glaenga i Gladengveien 15, så har Ensjøbyen fått sin første nye gate. Gaten heter Teglverkskroken og er i første omgang en blindvei med innkjøring fra Gladengveien. Den skal senere få form av en hestesko med inn og utkjøring i Gladengveien.

Les mer…

126 solgte leiligheter på Ensjø siste tre måneder!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 6 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av desember frem til slutten av mars, solgt totalt 126 nye boliger. Dette er 20 flere en forrige 3 månders periode.

Les mer…

Snart klart for innflytting i Glaenga på Ensjø!

I april flytter de første beboerne inn i det nye boligkomplekset Glaenga i Gladengveien 15 på Ensjø. Dette er det andre boligprosjektet som er ferdig på Ensjø i løpet av det siste halve året. Høyblokka på Marienfryd hadde innflytting i november 2011, og nå står Urbanium sitt prosjekt Glaenga for tur.

Les mer…

Ensjø kan få nytt gatekjøkken og Sushi bar!

Utbyggeren av Glaenga (Urbanium) har sendt inn søknad om bruksendring for å etablere både Gatekjøkken og Sushi bar i første etasje på Gladengveien 15. Gatekjøkkenet skal ligge i krysset Gladengveien og Stålverksveien, ut mot det som blir omtalt som torvet og som fungerer som inngangsparti for boligkomplekset.

Les mer…

De siste 27 leilighetene i boligprosjektet Glaenga på Ensjø er lagt ut for salg!

Urbanium og BN megler har på kvelden fredag 16 september lagt ut det siste salgstrinnet i boligprosjektet Glaenga på Ensjø. Det er 27 nye leiligheter i oppgang D som er lagt ut for salg og dette representerer de siste leilighetene i prosjektet. Det er dermed kun 36 ledige leiligheter igjen i hele dette prosjektet.

Les mer…

Bilder av Glaenga, Urbaniums sitt boligprosjekt på Ensjø!

For de som følger med på denne siden, så kan man se at det har vært litt snakk om boligprosjektet Gladenga som er utviklet av Urbanium, den siste tiden. Glaenga ligger i Gladengveien 15 på Ensjø.

Er du litt nysgjerrig på hvordan det ser ut, så kan du kikke på bilde oversikten og se hvordan tomten har utviklet seg over tid. Der kan man se de første brakkene som har vært der og frem til i dag hvor byggingen av nye boliger er kommet godt i gang.

For å se bilder klikk her

311 nye boliger solgt i 2010

Når vi går ut av 2010 kan vi se tilbake på et år der det på Ensjø er startet 2 nye store boligprosjekter i tillegg til de to som allerede var i gang. I løpet av dette året som har gått har det blitt solgt 311 nye boliger i de 4 prosjektene.

Les mer…

Økende boligsalg på Ensjø!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger vi med på hva som skjer på Ensjø. I de 4 store prosjektene som er til salgs har man i løpet av 2 måneder i høst, fra slutten av oktober og frem til slutten av desember, solgt totalt 67 nye boliger. Det må sies å være bra, og det er en dobling av det som ble solgt i perioden fra slutten av august til slutten av oktober!

Les mer…

Siste to måneder er 31 nye boliger solgt på Ensjø!

I media kan man lese om et økende ny boligsalg og at det settes i gang flere nye boligprosjekter. På Ensjø – Aktuell informasjon følger vi med på hva som skjer på Ensjø. I de 4 store prosjektene som er til salgs har man i løpet av 2 måneder i høst, fra slutten av august og frem til slutten av oktober, solgt totalt 31 nye boliger. Det må sies å være greit, men det er dårligere enn i perioden juni-august da man solgte 54 nye boliger!

Les mer…

Byggestart for Urbanium på Ensjø!

Urbanium har solgt leiligheter i Glaenga prosjektet i Gladengveien på Ensjø siden 4.mars 2010 og nå varsler de at det blir byggestart i oktober. Prosjektet inneholder totalt 182 leiligheter og ligger i krysset Gladengveien/Stålverksveien på Ensjø.

Les mer…

40 prosent av nye boliger på Ensjø er solgt!

Det skrives i DN om at salget av nye boliger går dårlig. Antallet ledige boliger til salgs øker kraftig, og er nå på nivå med juni i fjor. Årsaken til økningen er flere ikke-igangsatte og igangsatte ledige boliger. Antallet ikke-igangsatte boliger er nå det høyeste Econ har målt siden februar 2008. Dette skyldes ifølge analysen at det har kommet mange nye prosjekter i markedet denne perioden.

På Ensjø er situasjonen den at ca 40% av de nye boligene som er lagt ut for salg er solgt. Dette må sies å være bra i dagens situasjon. Det er selvsagt enkelte av prosjektene som selger tregere enn andre, men det selges.

Les mer…

Salget av boliger i Tiedemannsbyen på Ensjø går tregt - kun 11 salg på 2 uker!

Tiedemannsbyen

Torsdag 20.mai var første mulighet for å kjøpe bolig i Tiedemannsbyen på Ensjø. Det ble ikke det største salget for det ble bare solgt 7 leiligheter denne første kvelden. To av salgene var de to minste rekkehusene ellers var det vanlige leiligheter. Jeg vil nok anta at Skanska ikke var helt fornøyd med dette lave salgstallet.

Nå har prosjektet vært ute i markedet i snart 14 dager og salget har ikke tatt av. Nå er det totalt solgt 11 leiligheter. Det vil si at det på 2 uker, kun er solgt 4 nye leiligheter. I et normalt boligmarked er de første ukene den viktigste og mest selgende tiden. Ser vi på de konkurrerende prosjektene på Ensjø og sammenligner, så hadde Glaenga prosjektet til Urbanium 33 salg etter ca 2 uker og Marienfryd prosjektet til Veidekke hadde 17 salg etter 2 uker. Så her ligger Skanska litt bakpå.

Det har imidlertid ikke vært de største reklamekampanjene for dette prosjektet enda, så det er det nok et informasjons potensial som kan utløse flere salg. Og det finnes 5 personer som har reservert leilighet, men ikke bestemt seg for å kjøpe enda

Det er også slik at prisene på boligene i Tiedemannsbyen er litt høye og det er Skanska klar over, men de mener selv at de har et godt produkt og at dette prosjektet forsvarer prisen de krever.

Vi får se hvordan konkurransen mellom de 3 prosjektene i Marienfryd, Glaenga og Tiedemannsbyen blir fremover. Alle ligger innenfor det samme området og selv om de har forskjellig innrettning vil de naturlig nok konkurrere om de samme boligkjøperne.

Hjemmesiden til Tiedemannsbyen finner du her

Les mer om førstesalgsdag og se bilder

Les mer om Tiedemansbyen her

les mer om Ensjøbyen, Tiedemannsbyen, Glaenga, Marienfryd mm. her

VG skriver om økende boligpriser

Tiedemannsbyen — Bilder til utsikten er tatt fra toppen på denne.

Tiedemannsbyen — Utsikten fra topp leiligheter

Tiedemannsbyen — Utsikten fra topp leiligheter

Tiedemannsbyen — Utsikten fra topp leiligheter

Veidekke bygger leiligheter for Urbanium på Ensjø

Gladengveien 15

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Urbanium AS om å bygge 182 nye boliger i Gladengveien 15 på Ensjø i Oslo. Kontrakten er på 215 millioner kroner eksklusive mva og utføres i totalentreprise.

Byggearbeidene starter så snart det er forhåndssolgt et nødvendig antall boliger. Det er allerede solgt 40 boliger siden prosjektet ble lansert i starten av mars.

Les mer på Bygg.no

Les mer på prosjektets hjemmeside

Solgte 75% av leilighetene på 11 dager

Les tidligere sak med pris eksempler fra prosjektet

Det er ikke gull alt som glimrer i gladenga

Gladengveien 15

Gladengveien 15

Urbanium har solgt 75% av første salgstrinn i Glaenga på Ensjø i løpet av 11 dager

Urbanium hadde torsdag 4.mars salgsmøte for første byggetrinn av Glaenga prosjektet på Ensjø. Dette gikk åpenbart over alle forventninger. 11 dager senere har man solgt 33 av 44 leiligheter, dette tilsvarer 75%.

Urbanium har derfor valgt å legge ut salgstrinn 2 allerede nå og inviterer interessenter til å komme til Urbanium på torsdag 18. mars for mer informasjon og mulighet for kjøp.

Det kan se ut som om nyboligsalget på Ensjø virkelig er i ferd med å ta av!

Les mer på prosjektets hjemmeside

Les mer på Urbaniums hjemmeside

Les tidligere sak med pris eksempler fra prosjektet

Det er ikke gull alt som glimrer i gladenga

Urbanium selger selveierleiligheter på Ensjø - men kjøperne må leie tomta av Urbanium for 1,14 millioner pr år.

Urbanium – Gladengveien 15

Det spesielle i denne saken er at Urbanium kjøper tomta, planlegger og selger leiligheter etter å ha avtalt med seg selv at de som kjøper leiligheter skal feste tomt av Urbanium. Det samme Urbanium som senere tenker å selge tomta videre til et eiendomsselskap. Dette høres høyst merkelig ut, men det er vel det man kan tjene penger på i dag.

Urbanium hadde torsdag 4.mars salgsmøte for første byggetrinn av Glaenga prosjektet på Ensjø. Dette gikk åpenbart over alle forventninger. Totalt ble det solgt 20 leiligheter når første salgsdag var over. Prosjektet inneholder totalt 182 leiligheter og ligger i krysset Gladengveien/Stålverksveien på Ensjø. I dette første trinnet er det 44 leiligheter. Hvis salget holder dette tempoet, så vil man i månedsskiftet mars/april legge ut trinn 2 for salg.

Glaenga er ikke et helt nytt prosjekt, det har vært på markedet tidligere, rett før finanskrisen, men ble trukket tilbake pga lite salg i april 2008. Nå har Urbanium relansert prosjektet med ca 15% lavere pris enn første gangen prosjektet var ute på markedet.

Det er imidlertid ikke gull alt som glitrer. Hvis man leser litt i prospektet og i salgsinformasjonen til prosjektet, så kommer det fram at det er selveierleiligheter som skal ordnes i et sameie, men at tomta er festet. Festeavgiften er satt til kr 6.- pr kvadratmeter per måned. Jeg sjekket tomtens størrelse og fant ut at den er på 7500 kvadratmeter og legges det til grunn blir regnestykket 6×12×7500 = 540.000.- pr år

Jeg tok en prat med en megler i BN megler (som selger prosjektet) med spørsmålet om hvor mye den årlige festekostnaden for sameiet blir. Det var vedkommende usikker på, men antydet at det kunne være så mye som 1 million kroner pr år. Han mente at festeavgiften var basert på kr 6.- pr kvadratmeter (BRA) boligflate pr måned og da blir summen ganske mye høyere enn 540.000.- Festeavgiften er innbakt i felleskostnadene til den enkelte leilighet i sameiet. Videre kunne han si at eier (Urbanium) ikke ville bli sittende med tomten, men selge denne til et eiendomsselskap etter en tid. Festeavgiften vil også bli høyere hvert år, for den skal justeres ihht konsumprisindeksen.

Urbanium sier i en e-post at Festeavgiften er pr BRA kvm, dvs 300 kr per mnd for en 50 kvm leilighet, altså 3600 i året. Beløpet er inkludert i fellesutgiftene som er oppgitt i prislisten. Jeg sjekket derfor hos plan og bygningsetaten, i deres saksinnsyn i sak nr 2007 10 843 kan man lese rammetillatelsen. I rammetillatelsen som er gitt for utbyggingen er BRA oppgitt til å være 15.827 m2 og det vil si at 15.827m2 x kr 6.- x 12 måneder = en årlig festeavgift på kr 1.139.544.- og den vil øke i takt med konsumprisindeksen. Sameiet må dermed betale 1,14 millioner kroner i året til utbygger for å bo på tomta.

Hvis vi tar med at konsumprisindeksen for siste år jan 2009 til jan 2010 ble på 2,5% og forutsetter at den blir slik neste år også, da ville økningen i festeavgiften blitt kr 28.500.- på ett år.

Det spesielle i denne saken er at Urbanium kjøper tomta, planlegger og selger leiligheter etter å ha avtalt med seg selv at de som kjøper leiligheter skal feste tomt av utbygger. Utbygger er Urbanium som senere tenker å selge tomta videre til et eiendomsselskap. Dette høres høyst merkelig ut, men det er vel det man kan tjene penger på i dag.

De som blir sittende med regningen er de som kjøper leiligheter til markedspris i prosjektet. Dette skjer enten i form av årlige utbetalinger i festeavgift eller i form av tilbakebetaling på lån, etter at sameiet selv har kjøpt tomta av utbygger eller et eiendomsselskap.

Lovlig, ja det er det! Kreativt ja det er det også! Tjener man som utbygger penger på dette, helt klart ja! Er det smart for de som skal eie leilighetene, nei neppe.

Leilighetene selges uansett til markedspris med eller uten tomtegrunn og i dette tilfellet uten tomt og derfor kan utbygger maksimere profitten ved å selge tomta til noen andre som over tid mener at festeavgiften gir dem god avkastning på pengene. Taperne er de som kjøpte leiligheter.

Les mer om utbyggingen her

Urbanium – Gladengveien 15

Urbanium – Gladengveien 15 — Her skal Urbanium bygge 182 leiligheter.

Urbanium solgte 17 av 44 Ensjø leiligheter på 20 minutter.

Urbanium Glaenga Ensjø

Urbanium hadde torsdag 4.mars salgsmøte for første byggetrinn av Glaenga prosjektet på Ensjø. Dette gikk åpenbart over alle forventninger. Når undertegnede forlot møtet etter 20 minutter var 17 leiligheter solgt. Det var over 100 mennesker innom i lokalene i den første tiden på salgsmøtet. Det var faktisk så mange folk at det ble parkerings kaos utenfor lokalene, så trafikksjefen var innom og skrev ut noen bøter. Totalt var det solgt 20 leiligheter når første salgsdag var over.

Det var alle typer mennesker, gamle og unge, folk med og uten barn som ville ta en kikk på prospektet og
snakke med meglere. Prosjektet inneholder totalt 182 leiligheter og ligger i krysset Gladengveien/Stålverksveien på Ensjø. I dette første trinnet er det 44 leiligheter. Hvis salget holder dette tempoet, så vil man i månedsskiftet mars/april legge ut trinn 2 for salg.

Glaenga er ikke et helt nytt prosjekt, det har vært på markedet tidligere, rett før finanskrisen, men ble trukket tilbake pga lite salg i april 2008. Nå har Urbanium relansert prosjektet. Det som er verdt å merke seg er at prisene er ca 15% lavere enn første gangen prosjektet var ute på markedet. Dette har boligkjøperne åpenbart merket seg for det var mye folk som ville ha en prat med meglerne.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Les mer på Urbaniums hjemmeside

Les tidligere sak med pris eksempler fra prosjektet

VG skriver om økte boligpriser

Urbanium Glaenga Ensjø — Mange mennesker var innom salgsmøtet.

Urbanium Glaenga Ensjø — Mange mennesker var innom salgsmøtet.

Urbanium Glaenga Ensjø — Hele området rundt Gladengveien på Ensjø. Urbanium Glaenga er øverst midt på bildet.

Urbanium Glaenga Ensjø — Glaenga nede i venstre hjørne.

Urbanium har salgsstart på 44 leiligheter på Ensjø

Glaenga

Urbanium har på hjemmesiden til prosjektet Glaenga, varslet at de har salgsstart på 44 leiligheter 4.mars 2010. Prosjektet har vært ute med en annonsekampanje, blant annet på T-banen i Oslo, for å markedsføre dette første trinnet med selveierleiligheter på Ensjø. Prosjektet inneholder totalt 182 leiligheter og ligger i krysset Gladengveien/Stålverksveien på Ensjø.

Glaenga er imidlertid ikke et helt nytt prosjekt, det har vært på markedet tidligere, rett før finanskrisen, men ble trukket tilbake pga lite salg i april 2008. Nå har Urbanium relansert prosjektet. Det som er verdt å merke seg er at prisene er ca 15% lavere enn første gangen prosjektet var ute på markedet. Glaenga er det første boligkvartalet som selges i Gladengveien. Det at Urbanium nå velger å legge ut dette prosjektet betyr at de har gjort en vurdering om at markedet er i bedring og at det igjen er mulig å selge nye boliger.

Det skal bli interessant å se hvordan Urbaniums leiligheter i Gladenga kommer til å konkurrere med Veidekke sine leiligheter på Marienfryd. Begge ligger på Ensjø og det er kun 600 meter i mellom dem. Felles for begge prosjektene er at de selges av BN megler. I Marienfrd har man så langt solgt 36% av leilighetene.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Les mer på Urbaniums hjemmeside

Les tidligere sak med pris eksempler fra prosjektet

Urbanium

Ensjø planoversikt

urbanium glaenga

Nybolig salget på Ensjø har kanskje løsnet!

Urbanium Glaenga

Veidekke har solgt 32% av boligene i Marienfryd, Obos har solgt 67% av leilighetene i Rolf Hofmos borettslag og Urbanium har startet annonsering av leiligheter på Glaenga ( gladengveien 15). Obos har i tillegg startet å jobbe med rammeplanene for sitt prosjekt Gladenga i (gladengveien 4-6)

Det er mange utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid hatt liten lyst til å sette i gang på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

Jeg regner med at de andre utbyggerne følger med på disse salgs fremstøtene veldig nøye, for hvis disse prosjektene går unna, så kan dette åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg.

Dette utløser en annen utfordring som utbyggerne må ta med i betraktningen. Hva skjer på Ensjø hvis markedet løsner og utbyggere samtidig skal legge ut bolig prosjekter med nærmere 600 til 1000 boliger for salg.

Aftenposten skriver om dette her

Urbanium relanserer boligprosjekt på Ensjø - med 15% lavere priser!

Glaenga

Urbanium har startet en annonsekampanje, blant annet på T-banen i Oslo, for å markedsføre første trinn med selveierleiligheter i prosjektet Glaenga på Ensjø. Prosjektet inneholder totalt 180 leiligheter og ligger i krysset Gladengveien/Stålverksveien på Ensjø. Salgsstart kommer i den nærmeste tiden.

Glaenga er imidlertid ikke et helt nytt prosjekt, det har vært på markedet tidligere, rett før finanskrisen, men ble trukket tilbake pga lite salg i april 2008. Nå har Urbanium relansert prosjektet. Det som er verdt å merke seg er at prisene er ca 15% lavere enn første gangen prosjektet var ute på markedet. 3 eksempler på dette er:

2 roms leilighet(B206) på 42m2 med franskbalkong har fått redusert prisen med 250.000.- og koster nå kr 1.420.000.-

4 roms leilighet(A001) på 76m2 med hybel mulighet har fått redusert med 440.000.- og koster nå kr 2.450.000.-

4 roms leilighet(A502) på 86m2 med 2 balkonger har fått redusert prisen med kr 515.000 og koster nå kr 3.000.000.-

Urbanium skriver på prosjektets hjemmesider:
Når man har planlagt boligene i Gla’enga har man ønsket å tilrettelegge for leiligheter tilpasset alle aldersgrupper, livssituasjoner og lommebøker. Det blir derfor bygget effektive toroms, som vil være en hyggelig inngangsbillett til boligmarkedet for førstegangskjøperne. Treroms leiligheter finnes i varierende størrelser og priser. Fireroms leiligheter er fleksible, og flere er lagt til rette for at du kan leie ut hybel eller utvide boligen etter familiens behov.

Toppetasjen har flotte terrasser og store leiligheter for par og familier av ulik størrelse. Prosjektet har lett stelte leiligheter for eldre, familieleiligheter og leiligheter som kan tilrettelegges for rullestolbrukere.

Glaenga er det første kvartalet som selges i Gladengveien. Reguleringsplanen har et totalt
Boligpotensial på om lag 1400 leiligheter og er regulert til områder med parker, barnehager, boliger og butikker. Blant annet vil Gladengveien bli til Gladenggata hvor de myke trafikantene får mest plass. De brede fortauene vil fungere som naturlige møteplasser, og trær og busker vil gi området et grønt preg med innslag av vann.

Det at Urbanium nå velger å legge ut dette prosjektet betyr at de har gjort en vurdering om at markedet er i bedring og at det igjen er mulig å selge nye boliger.

Det skal bli interessant å se hvordan Urbaniums leiligheter i Gladenga kommer til å konkurrere med Veidekke sine leiligheter på Marienfryd. Begge ligger på Ensjø og det er kun 600 meter i mellom dem. Felles for begge prosjektene er at de selges av BN megler.

Det blir også spennende å se OBOS sin reaksjon, for de har et prosjekt lengre nede i Gladengveien som også bare venter på at markedet skal ta seg opp.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Er boligsalget i bedring

VG skriver i dag om bolig kjøp

Veidekke har solgt 27% av leilighetene i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø!

Marienfryd

I det tidligere Narvesenbygget på Ensjø skal Veidekke Eiendom bygge 81 nye selveierleiligheter, bygget ligger midt i den fremtidige Tiedemannsparken. De nederste leilighetene får utsyn til parken. De øverste skuer utover Oslos tak. Høyhuset på Marienfryd blir et monumentalt landemerke med sine 14 etasjer og særpreg. Plassert på det høyeste punktet, midt i Tiedemannsparken, med grønne parkarealer på tre sider.

Veidekke og BN megler la 18. november 2009 ut 81 leiligheter i prosjektet Marienfryd på Ensjø. De første ukene var det et flott salg og man solgte raskt 17 leiligheter på litt under 14 dager, men så stoppet det opp litt i desember! I januar startet man opp med visninger på Søndager og sakte men sikkert så har det blitt solgt noen flere leiligheter. Ved utgangen av januar hadde man solgt 22 leiligheter i prosjektet og dette tilsvarer 27%.

Det er mange og store investorer og utbyggere som har orientert seg mot Ensjø. OBOS, Skanska, Veidekke, Urbanium, Ferd, PEAB, Selmer eiendom, Kolberg for å nevne noen. På Ensjø skal det bygges mange boliger over tid og noen av prosjektene ligger allerede klare og venter. Utbyggere har imidlertid liten lyst til å sette i gang prosjektene sine på grunn av ”finanskrisen” og den manglende etterspørselen etter nye boliger.

Jeg regner med at de andre utbyggerne følger Veidekke sitt salg i Marienfryd veldig nøye. Hvis dette prosjektet går unna, så kan det åpne for at flere tør å legge ut sine prosjekter for salg.

Les på hjemmesiden til prosjektet Marienfryd

Les mer om Marienfryd

Les mer om Marienfryd 2

VG skriver i dag en artikkel om at det lønner seg å kjøpe bolig nå

Marienfryd