Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord valg

Bruk stemmeretten!

Søndag 8. og mandag 9.september er det valg og du oppfordres herved til å bruke din rett til å være med å påvirke hvem som skal bestemme over din, min og vår fremtid.

Dette gjøres igjennom å velge hvilke parti som skal lede Norge igjennom Storting og regjering. Du har mulighet til å være med å avgjøre hvem som skal bestemme og dermed påvirke beslutningene. Derfor bør du benytte denne muligheten!

Bruk stemmeretten.

Arbeiderpartiet størst på Ensjø!

Arbeiderpartiet fikk størst oppslutning på Ensjø. De fleste som bor på Ensjø stemmer nå på Fyrstikkalleen skole etter at Hovin skole ble nedlagt og ved denne valgkretsen ble Arbeiderpartiet nok en gang størst med 41% oppslutning. Dette er en økning på 2,5% i forhold til sist kommunevalg og det er 0,4% fremgang fra sist stortingsvalg.

Høyre er det partiet med størst prosentvis fremgang med 9,1% i forhold til sist kommunevalg. Fremskrittspartiet er den største taperen med en tilbakegang på 8,3%

Også ved stemmekretsen på Etterstad videregående skole er Arbeiderpartiet størst med 42,8% oppslutning. De sammen forholdene gjør seg også gjeldene her ved at Høyre går betydelig frem og Fremskrittspartiet går betydelig tilbake.

Se resultatet fra Fyrstikkalleen skole
Det har skjedd noe med koblingen så man kommer til Oslo resultatene, men det er bare å trykke på gamle oslo og fyrstikkalleen skole.

Bruk stemmeretten!

I dag er det valgdag og du oppfordres herved til å bruke din rett til å være med å påvirke hvem som skal bestemme over din, min og vår fremtid. Dette gjøres igjennom å påvirke hvilke partier som skal lede Bydelsutvalg og bystyre i Oslo. Alle lokale saker som skal avgjøres, enten det dreier seg om navn på gater, Barnehaveplasser, skoler eller hvor høye bygg skal være, skal tilslutt avgjøres av politikere. Du har mulighet til å være med å avgjøre hvem som skal bestemme og dermed påvirke besluttningene. Derfor bør du benytte denne muligheten! Bruk stemmeretten.

Arbeiderpartiet størst på Ensjø - 40,6%

arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet fikk størst oppslutning på Ensjø. De fleste som bor på Ensjø stemmer på Hovin Skole og ved denne valgkretsen ble Arbeiderpartiet størst med 40,6% oppslutning.

Følg linken og se hele resultatet.

Ønsker du å se resultatet for bydel Gamle Oslo