Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord veidekke

Boligprosjektet Marienfryd på Ensjø er utsolgt!

Da kan Veidekke slå seg på lommeboken og kikke bakover og glede seg over at alle de 399 leilighetene i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø er solgt etter 5 år og 5 måneder. De tre siste to roms leilighetene er nå solgt og dermed er hele boligprosjektet Marienfryd utsolgt!

Dette er historien om Narvesen sitt gamle hovedkontor og lager som ligger i Hovinveien på Ensjø og som ble til overs når stiftelsen Fritt ord solgte siste rest av aksjer i Narvesen til Reitangruppen. Senere inngikk Veidekke og Reitangruppen et samarbeid om å utvikle det gamle hovedkvarteret og lageret på Ensjø til boliger.

Les mer her!

Topp salg av nye boliger på Ensjø - 71 solgt i andre kvartal 2014!

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 5 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på april og frem til slutten av juni (andre kvartal) solgt totalt 71 nye boliger. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2013 og første kvartal i 2014 så viser andre kvartal et betydelig løft i salget av nye boliger. 71 salg er mer enn dobbelt så mye som i første kvartal.

Les mer…

Boligprosjektet Stålverksparken på Ensjø har hatt innflytting i Mars og April!

Nå i midten av april har de fleste nye beboerne flyttet inn i de 44 leilighetene i boligprosjektet Stålverksparken.

Det er Obos som står bak boligprosjektet Stålverksparken på Ensjø. Boligprosjektet hadde salgsmøte 5.juni 2012 og i løpet av møtet var 22 av 44 boliger solgt. Det betyr at 50 % ble solgt første salgsdag. I september 2012 fikk man rammetillatelsen og arbeidene ble igangsatt på tomta. Prosjektet ble utsolgt i tredje kvartal 2013. Arealet på leilighetene spenner i mellom 44 m2 og 102m2.

Les mer…

Veidekke har lagt ut siste salgstrinn i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø.

Salgstrinn 6 som er det siste på Marienfryd består av 83 leiligheter fordelt på 2 hus. A3 med 53 leiligheter og B3 med 30 leiligheter. Størrelsen på leilighetene varierer fra 40 m2 til 88 m2. Det er 2 roms, 3 roms og 4 roms leiligheter. Prisen spenner mellom kr.2.300.000.- til kr.4.450.000.- Garasje koster kr 300.000.-

Les mer…

Spekulasjonssalg av boliger i Veidekke sitt Marienfryd prosjekt på Ensjø!

Det har vært overtakelse av nye leiligheter i Veidekke sitt boligprosjekt Marienfryd på Ensjø i Oslo. De første leilighetene i blokk B og C ble lagt ut for salg i 27. oktober 2010. Det var overtakelse på disse leilighetene i slutten av februar 2013.

Allerede nå er flere leiligheter til salgs fra andre meglere, enn utbyggeren Veidekke og deres salgsrepresentant BN megler. Flere av disse leilighetene som var de med lavest pris i prosjektet og som ble kjøpt først, forsøkes nå solgt med stor fortjeneste. Opprinnelig pris 2.150.000.- salgspris nå 2.990.000.-

Les mer…

Ensjø får nye innbyggere i februar- Marienfryd blokk B og C har innflytting!

Det flytter inn mange nye beboere på Ensjø i disse dager. Dette skjer fordi boligprosjektet Marienfryd som bygges av Veidekke har innflytting i ferdigstilte boliger.

Les mer…

Veidekke legger ut 50 nye leiligheter i salgstrinn 5 i boligprosjektet Marienfryd på Ensjø

Veidekke har lagt ut salgstrinn 5 i boligprosjektet Marienfryd. Salgstrinn 5 består av 50 leiligheter fordelt på 1 hus. Samtidig som man har lagt ut dette for salg, så har man vedtatt byggestart på trinn 3 og 4 som hadde salgstart 21.juni i år.

Størrelsen på leilighetene varierer fra 58 m2 til 81,5 m2. Det er mest 3 roms og noen 4 roms leiligheter. Prisen spenner mellom kr.2.900.000.- til kr.4.550.000.- Garasje koster kr 300.000.-

Les mer…

Kun 66 solgte nye boliger på Ensjø i tredje kvartal!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 6 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av juni frem til slutten av september solgt totalt 66 nye boliger. Dette viser en tydelig negativ trend for 2012. I andre kvartel 2012 ble det solgt 82 leiligheter i første kvartal 2012 hvor det ble solgt 126 boliger. Slik ser tallene ut for de enkelte prosjektene i tredje kvartal 2012.

Les mer…

Ensjø får 149,1 millioner kroner i Oslo budsjettet!

I forslaget til budsjettet for Oslo er det satt av 149.1 millioner til bruk i 2013 på Ensjø. Det er i hovedsak to budsjettposter der pengene er plassert. Oppgraderingen av Ensjø T-Banestasjon som i 2012 ble betydelig dyrere enn man så for seg, får 101 millioner kroner og dermed har man i løpet av 2012 og 2013 puttet 241 millioner inn i stasjonsprosjektet.

Resten av pengene 48,1 millioner kroner havner nok i potten som skal sluttføre tiedemannsparken og broen over Grenseveien. Tiedemannsparken som blir Ensjøs største park, og broen ble påbegynt i 2012 og skal sluttføres i løpet av sommeren 2013

Les mer…

Første del av Østre parkdrag på Ensjø er ferdig!

I forbindelse med at Urbanium har ferdigstilt boligprosjektet Glaenga i Gladengveien 15 på Ensjø, så har man måtte oppfylle kravet i rekkefølge bestemmelsene og klargjort sin del av østre parkdrag.

Forbindelsen vil være en sammenhengende hovedtrasé bestående av turvei, gangvei og fortau med både urbant og grønt preg. Det legges til grunn at løsningene skal være universelt utformet. Strekningen går fra Stålverksveien og hele veien nedt til Ensjøveien.

Les mer…

Boligprosjektet Glaenga på Ensjø er ferdig!

I april startet innflyttingen i det nye boligkomplekset Glaenga i Gladengveien 15 på Ensjø. Nå i september er hele prosjektet overlevert fra entreprenøren Veidekke til utbygger Urbanium og de fleste beboere har flyttet inn.

Les mer…

Hva er gode og dårlige boligprosjekter – Plan og bygningsetaten har to gode fra Ensjø!

Det har vært mange kommenterer og diskusjoner i media og på sosiale medier om hva som er gode og dårlige boligprosjekter. Plan- og bygningsetaten har utarbeidet en eksempelsamling med gode eksempler på boligfortetting fra de siste ti årene. To av eksemplene i heftet, Tiedemansjordet og Marienfryd er fra Ensjø.

Les mer…

82 solgte leiligheter på Ensjø i andre kvartal 2012!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 6 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av mars frem til slutten av juli, solgt totalt 82 nye boliger. Dette er en nedgang fra første kvartal 2012 hvor det ble solgt 126 boliger og det er dåligere enn 4 kvartal 2011 med 106 solgte boliger. Slik ser tallene ut for de enkelte prosjektene i andre kvartal 2012.

Les mer…

Boligprosjektet Marienfryd på Ensjø legger ut 45 nye boliger i salgstrinn 4!

21. juni legger Veidekke ut ett nytt salgstrinn i boligprosjektet Marienfryd. Salgstrinn 4 består av 45 leiligheter fordelt på 2 hus.

Les mer…

Lyst på en luftetur med utsikt over Ensjø, på torsdag 31.mai?

Skanska som er en av de store utbyggerne som tilbyr boliger på Ensjø, inviterer alle til å komme til tiedemannsbyen for å se en ny bydel ta form. Torsdag 31. mai kl. 17 – 19 arrangerer Skanska en visning med lift for deg som har lyst til å oppleve utsikten fra Tiedemannsbyen.

Les mer…

Ensjøbyen blir sakte men sikkert synlig på Ensjø!

Ensjø er i ferd med å forvandles fra bilby til boligby. Noen prosjekter er ferdige, andre er i ferd med å bygges og flere er på planleggingsstadiet. Det skal bli mange boliger på Ensjø i årene fremover.

La oss derfor ta et kort tilbakeblikk på det som er ferdig. Det er ett næringsbygg og 4 boligprosjekter som er helt ferdige. Det er i tillegg ett boligprosjekt der første salgstrinn er ferdig og innflyttet. I løpet av 2 måneder, så kommer ytterligere 2 boligprosjekter til å gjennomføre innflytting.

Les mer…

126 solgte leiligheter på Ensjø siste tre måneder!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 6 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av desember frem til slutten av mars, solgt totalt 126 nye boliger. Dette er 20 flere en forrige 3 månders periode.

Les mer…

Snart klart for innflytting i Glaenga på Ensjø!

I april flytter de første beboerne inn i det nye boligkomplekset Glaenga i Gladengveien 15 på Ensjø. Dette er det andre boligprosjektet som er ferdig på Ensjø i løpet av det siste halve året. Høyblokka på Marienfryd hadde innflytting i november 2011, og nå står Urbanium sitt prosjekt Glaenga for tur.

Les mer…

Se bilder fra Ensjø!

På Ensjø aktuell informasjon finner du ikke bare redaksjonelle saker om hva som skjer på Ensjø området, du finner også bilder som er tatt i det samme området.

Du finner bilder fra alle boligprosjektene som er her, med bilder fra før utbyggingen og i gjennom hele utbyggingen. Du kan finne bildeserier eller oversikter over gamle bygninger som er fjernet eller revet. Bilder av bygninger som er vernet og står på byantikvarens gule liste.

Les mer…

106 boliger solgt på Ensjø siste tre måneder!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 6 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra slutten av september frem til slutten av desember, solgt totalt 106 nye boliger.

Les mer…

430 nye boliger solgt på Ensjø i 2011!

Når vi går ut av 2011 kan vi se tilbake på et år der det på Ensjø er startet tre nye boligprosjekter i tillegg til de tre som allerede var i gang. Ett prosjekt er avsluttet og utsolgt. I løpet av dette året som har gått har det blitt solgt 430 nye boliger i disse prosjektene. Dette er 119 flere enn i 2010.

Les mer…

Se Ensjø fremtiden i 3D

Samferdselsetaten i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk AS har laget dette verktøyet som gjør at du kan kikke på Ensjøområdet og se i 3d hvordan området kan se ut om noen år. Dette verktøyet har vært tilgjengelig i noe tid, men ble offisielt lansert 21.juni og skal gi alle interesserte en opplevelse av hvordan Ensjø skal se ut i fremtiden. Dette innlegget har blitt presentert tidligere, men det går ikke ut på dato, så det er bare å klikke inn for å se på fremtiden.

Les mer…

Fotball - skøyter - loppemarked og boligvisninger - Det skjedde mye på Ensjø denne helgen!

På Ensjø var det stor aktivitet denne helgen i november, litt for alle som hadde lyst!

Det var visninger på nesten alle boligprosjektene som ligger ute til salgs. JM med prosjektet Hovinbekken hadde visning, Veidekke med prosjektet Marienfryd hadde åpent, Obos med Gladengtunet var også ute i markedet. Skanska med prosjektet Tiedemannsbyen hadde også varslet aktivitet. Jeg var innom alle steder og fikk en liten smakebit på stemningen.

Les mer…